Геодезия

Парламентът прие на второ четене промените в ЗКИР

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър беше гласуван вчера на второ четене от Народното събрание. След поименна проверка и установен кворум, депутатите дадоха ход на прехвърлянето на КВС в кадастралната карта.

Председателят на регионалната комисия към парламента Найден Зеленогорски коментира пред журналисти, че досега е имало сериозни разминавания между реалното състояние на имоти и терени и отразяването им в кадастъра, както и разминавания между отразяването на хартия и в цифровия кадастър. „Получаваха се множество грешки, чието отстраняване минаваше след дълги, скъпи и сложни процедури и това несъмнено създаваше проблеми и за инвестиционния процес, и за всеки собственик на земя или на обект“, обясни още Зеленогорски. Възможността за електронно издаване на кадастрални скици и схеми ще бъде облекчение и за институциите, и за гражданите, каза той в допълнение.

По думите му, част от промените са заложени точно с цел да се спрат имотните измами, да бъдат възпрепятствани такива нарушения и престъпления. Престъпленията свързани с имоти ще се борят и с нови изменения и в Наказателния кодекс, и в други закони, за да има по-ефективно действие срещу тях, добави Зеленогорски.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us