Геодезия

Пазарът на географските информационни системи гони $10 милиарда

Световният пазар на географските информационни системи (ГИС) възлиза на $8,4 милиарда през 2015 г. и се очаква да се расте годишно със средно 12,7% през периода 2016-2024 г. Такова е заключението на доклада на изследователите от центъра Кридънс рисърч https://www.credenceresearch.com/report/geographic-information-systems-gis-market.

Географски информационни системи (ГИС) са свързани със събирането, съхранението, обработката, представянето и анализа на геопространствени данни ГИС ползват от различни видове данни като съществуващи карти, сателитни изображения, въздушни изображения и 3D скенери, за да създават дигитални карти на географски местоположения. Нещо повече, ГИС позволява манипулация на географски данни, събрани от различни източници, да бъде лесна, като е достъпна в цифрова карта. Данните от ГИС могат да съдържат множество параметри като население, инфраструктура, демографски данни, отнасящи се до всяко конкретно място. Използването на ГИС предлага многобройни ползи за държавните институции. Пазарът на ГИС включва различни компоненти, като хардуер, софтуер, услуги.

Важни за държавите и за бизнеса

Географските информационни системи се оказаха изключително полезни за различни държавни органи в планирането и въвеждане в експлоатация на редица инфраструктурни проекти. В допълнение, много предприятия са осъзнали потенциала на използването на географски информационни системи за различни цели. Днес те обединяват 3D картографиране, използване на безпилотни летателни апарати (БЛА), системите за позициониране, LIDAR.

Докладът, озаглавен „Географските информационни системи (ГИС) – растеж, перспективи и конкурентен анализ, 2016-2024 г.“ предлага стратегически поглед върху глобалните географски информационни системи (ГИС) на пазара, заедно с размера на пазара и прогнозите за времето от 2014 г. до 2024 г. Посоченото изследване обхваща задълбочен анализ на множество пазарни сегменти.

Водещите доставчици

С цел да се помогне на стратегическото вземане на решения, докладът включва и анализ на водещите доставчици на географски информационни системи и тяхното развитие. Някои от най-големите играчи са Hexagon AB, Autodesk, Inc., Bentley Systems, Inc., Environmental Systems Research Institute (ESRI), FARO Technologies, Inc., Topcon Positioning Systems, Inc., Trimble, Inc., Pitney Bowes, Inc., MacDonald, Dettwiler и Associates Ltd., SuperMap Software Co., Ltd.

Пазарът се задвижва главно от нуждата за ефективност в различни инфраструктурни и комунални услуги. Множество правителства ползват ГИС за оценка и планиране на бъдещи проекти. От ГИС се интересува и частният бизнес.
Организации от различни индустрии като за добив на петрол и газ, телекомуникациите, инженерството, бизнес услугите, транспортът и логистиката, решават конкретни проблеми, благодарение на ГИС.

Освен това поддръжката на гео-пространствени данни е позволило на организациите да анализират и сравняват периодично резултатите на различните стопански дейности на определени места.

Недостиг на средства и липса на познание

Въпреки многобройните предимства, има и организации и правителства, които все още не са се възползвали от ГИС по различни причини, като недостиг на средства или липса на технологична информираност. Въпреки това, технологичният напредък в заснемане на изображения и сканиране води до появата на много точни системи, предоставящи геопространствени данни.

Очаква се увеличаването на броя на организациите, които ще се интересуват от географски информационни системи през следващите години, затова ще има значителен растеж в близките години.

Насищане

Пазарът е силно конкурентен в целия свят. Географските информационни системи (ГИС) включва многобройни доставчици – на хардуер, на ГИС софтуер, на данни, на консултантски услуги.

Повечето от водещите компании са постигнали значителен дял в техните съответни вътрешни пазари. Въпреки това, увеличаване на търсенето от развиващите се страни към ефективна инфраструктура и градско планиране предлага многобройни възможности за растеж на досегашните и на новите играчи на пазара на географските информационни системи.

Бъдещето

Ключовите тенденции са увеличаването на използването на съвременни географски данни, като например изображения от БЛА, 3D скенери и позициониране с помощта на GNSS. Очаква се увеличаване на броя на доставчиците на такива услуги на все още незапознати с тях страни, както и увеличаване на инвестициите в научни изследвания, за да се гарантира по-голяма точност на геопространствените данни.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us