Геодезия

Покана за изпращане на доклади за международния симпозиум по геодезия

Традиционният ХXXI Международен симпозиум, на тема „Съвременните технологии, образованието, професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“ ще се проведе на 3, 4 и 5 ноември 2021 г. в Националния дом на науката и техниката, зали 3 и 4, ул. „Г. С. Раковски“ №108, София.
Организаторите напомнят, че се приемат заявки за участие можете да направите на сайта на симпозиума:

http://sym2021.geodesy-union.org/registration-bg

Важно за участниците с доклади:
Само материалите, изпратени до обявения КРАЕН СРОК (25 октомври 2021 г.), ще бъдат включени в компактдиска за симпозиума.

Докладите ще се представят на 4 и 5 ноември 2021 г. И тази година участието може да бъде присъствено или онлайн.
На 4 ноември 2021 г. ще
има изложба.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us