Геодезия

Покана за световния ден на геодезиста

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) канят на тържественото отбелязване на Световния ден на геодезиста по инициатива на Съвета на европейските геодезисти CLGE и Международната федерация на геодезистите FIG.

Празникът ще бъде на 21.03.2024г . от 16:00 часа в Националния музей “Земята и Хората” в София на бул. “Черни връх” № 4.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us