Геодезия

Полезно: АГКК публикува каталога с имената на държавите

АГКК публикува каталог с имената на държавите.

Списъкът с имената на държавите има за цел да осигури еднаквост и устойчивост при тяхната употреба.

Съгласно Закона за геодезия и картография установяването на географските имена, регистрацията им, създаването и поддържането на база данни за тях, както и транскрипцията на чуждите географски имена е в състава на основните дейности на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Информацията за всяка държава е представена на български и на английски език и включва следните данни:

Пореден номер;
Двубуквен код на страната съгласно ISO 3166;
Кратко наименование;
Официално наименование;
Столица;
Официален език.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us