Геодезия

Полезно: АГКК публикува каталога с имената на държавите

АГКК публикува каталог с имената на държавите.

Списъкът с имената на държавите има за цел да осигури еднаквост и устойчивост при тяхната употреба.

Съгласно Закона за геодезия и картография установяването на географските имена, регистрацията им, създаването и поддържането на база данни за тях, както и транскрипцията на чуждите географски имена е в състава на основните дейности на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Информацията за всяка държава е представена на български и на английски език и включва следните данни:

Пореден номер;
Двубуквен код на страната съгласно ISO 3166;
Кратко наименование;
Официално наименование;
Столица;
Официален език.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us