Геодезия

Ползването на данни от Сентинел-1 и Сентинел-2 в практиката

гл. ас. д-р Христо Николов, ИКИТ-БАН, доц. д-р Мила Атанасова-Златарева

В рамките на ежегодната 14-та международна научна конференция „Космос, екология, сигурност“, организирана от Института за космически изследвания и технологии и проведена в Руския културно-информационен център в София, като съпътстващо събитие се проведе еднодневен обучителен семинар на 7 ноември. Основна негова тема бе ефективно използване на получаваните по програма „Коперник“ на Европейската комисия данни от сателитите Сентинел-1 и Сентинел-2 за наблюдение на Земята при решаване на проблеми от науката и практиката. В качеството на лектор бе поканен Антонио Веколи, който работи в тясно сътрудничество с отдела за връзка с потребителите към програма „Коперник“. За събитието бяха регистрирани 30 участници от изследователски и обучителни институции, неправителствени организации, както и представители на фирми, работещи в областта.

Програмата на семинара бе разделена в две сесии – теоретична и практическа. В първата бяха представени начините за достъп до данните, тяхната първична обработка, както  и извличането на тематична информация от тях за нуждите на геонауките, аграрния и горски сектори. В началото накратко беше представена програма „Коперник“ и нейните приоритети, както и предоставяните от нея тематични услуги – атмосфера, морска среда, земна повърхност, климатични промени, управление на извънредни ситуации и сигурност.

Специално внимание бе отделено на поддържаните от Европейската космическа агенция (ЕКА) и други организации хранилища за данни, от които е възможно изтеглянето на свободнодостъпни данни или продукти от сателитите Сентинел-1 и Сентинел-2. В качеството на основен инструмент за обработка на тези данни бе разгледан свободно разпространяваният от ЕКА програмен продукт SNAP (Sentinel Application Platform).

Участниците бяха запознати с неговите възможности за тяхната предварителна и тематична обработка, позволяваща достигане до продукт, който има непосредствено приложение при решаване на ежедневни задачи от практиката. Представени бяха и допълнителните онлайн ресурси за обучение по коментираните теми, като основно бе подчертано мястото на потребителския форум на SNAP. В него всеки един регистриран потребител има възможност да дискутира проблемите, които среща, както и да представи постигнати резултати базирани на данните и обработени с SNAP.

Втората част на семинара бе предвидена за практическо обучение, което бе подчинено на две теми:

– проследяване динамиката на наводнени и преовлажнени площи по данни от радар със синтезирана апертура – SAR-C ;

– провеждане на тематична класификация на район от СЗ България по метод „дърво на решенията“ с данни от оптичен сензор – MSI.

След приключване на практическата сесия бе отделено време за въпроси и дискусия по разгледаните теми, в което водещият обучението даде своите отговори и своят принос към дискусията. След официалното приключване участниците имаха време да продължат дискусиите и да достигнат до възможности за решения на специфични задачи от тяхната практика. Общото им мнение беше, че този курс е бил полезен за тях и получената информация, както и допълнителните обучителни ресурси са били на високо ниво.

Снимки от събитието в галерията:

{gallery}snimki_novi_broeve/broi69/sentinel:890:592:1:0{/gallery}

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Археолози като геодезисти в Петра
  Археолози като геодезисти в Петра

  Археолозите в Петра, Йордания са използвали приложението PIX4Dcatch в изследване, целящо да проучи и запише подробности за световноизвестния набатейски обект. Благодарение на уникалното сътрудничество между

 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us