Геодезия

Поне 10 милиона за кадастър, КИИП и КИГ се обединяват, 20 инструмента, дарени на УАСГ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова иска стабилно финансиране на кадастъра. На редовното заседание на министерския съвет днес, тя отбеляза, че ще внесе още ключови промени в проекта за изменение и допълнение на ЗКИР, който министерството вчера публикува. Промените ще засягат връщане на задължителното държавно финансиране на кадастралните дейности в размер поне на 10 милиона лв. на година или 75% от спечелените от АГКК средства, ако те надвишават 17 милиона лева. Освен това в срок до края на годината ще бъдат окончателно свързани кадастъра с имотния регистър.

Положителни новини за геодезистите идват и от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, където секцията по геодезия реши да се обедини с Камарата на инженерите по геодезия, с цел една единствена организация да защитава интересите на геодезистите.

Сериозно дарение на Геодезическия факултет от 20 геодезически инструмента направиха три фирми вносителки. Така студентите ще могат да използват най-добрата техника по време на обучението по геодезия в университета.

Днешните новини със сигурност опровергават поговорката “Твърде хубаво, за да е истина“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us