Геодезия

Попълнете анкетата за удовлетвореност от работата на АГКК

Агенцията по геодезия и кадастър има анкета за потребителите. Може да я попълните тук.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us