Геодезия

Поредица: Въпроси от геодезисти към АГКК и отговорите на агенцията – продължение 5

На 28.08.2019 г. по инициатива на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и с любезното съдействие на ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се проведе среща на представители на НПО с представители на АГКК, на която бяха обсъдени влезлите в сила на 22.08.2019 г. изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Членове на КИГ зададоха над 20 въпроса към АГКК. При задаване на конкретни въпроси отговаряха всички представители на АГКК и затова в отговорите, описани по-долу, няма да се цитират конкретни имена. Публикуваме получените отговори в няколко поредни статии:

Въпрос 23 : Как ще се съгласуват ПУП на оригиналния чертеж ? Това е изискване на няколко общини.

            Да се отправи официално запитване към съответната община, въз основа на кой нормативен акт се изисква съгласуване на оригиналния чертеж.

Въпрос 24 : Ще бъде ли въведена услуга за тестване на проект за ПУП ?

 

            Не, няма да има такава услуга.

Въпрос 25 : Може ли едновременно – в един проект за изменение да се отстрани грешка в КККР, като се нанесе влязъл в сила ПУП (от един ПИ са се образували няколко УПИ) и да се нанесе новопостроена сграда в единия от новообразуваните ПИ ?

            Не, не може. Първо се отстранява непълнотата или грешката.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us