Геодезия

Поредица: Въпроси от геодезисти към АГКК и отговорите на агенцията – продължение 7

На 28.08.2019 г. по инициатива на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и с любезното съдействие на ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се проведе среща на представители на НПО с представители на АГКК, на която бяха обсъдени влезлите в сила на 22.08.2019 г. изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Членове на КИГ зададоха над 20 въпроса към АГКК. При задаване на конкретни въпроси отговаряха всички представители на АГКК и затова в отговорите, описани по-долу, няма да се цитират конкретни имена. Публикуваме получените отговори в няколко поредни статии:

Въпрос от Златан Златанов: Отпада удостоверението по чл. 54а. Това дава ли възможност да бъдат нанасяни СО в нова сграда на части – Примерно 10 СО – бърза услуга и с последващ проект – останалите – като обикновена услуга

Самостоятелните обекти в нова сграда могат да се нанасят по етапно, но за въвеждане в експлоатация/ползване на сградата е необходимо да са нанесени всички обекти в нея, в съответствие с одобрените строителни книжа.

Въпрос от Аделина Колева: Новата система при голяма активност на потребителите дали ще бъде бърза и ефективна ?

            Очаква се натоварването на системата, което ще се получи при заявяването на проекти по електронен път, да не окаже съществено влияние при нейното бързо действието.

Въпрос от Иван Калчев : Искане за издаване на удостоверение за идентичност .

            Фирмите, които са  правоспособни лица, издават удостоверения за идентичност, например, които прикачват в „Други“ документи в системата.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us