Геодезия

Право на отговор


Становище на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

В брой 5 на списанието е публикувана статия с многозначителното и тенденциозно заглавие: „АГКК крета: няма и няма да има пари“.  Стойностите, посочени в статията, не отговарят на действителните факти, което ни предизвиква да вземем отношение по тях .

Наистина, бюджетът на АГКК е силно ограничен във връзка с финансовата ситуация, в която се намира страната. Въпреки трудностите министерството на регионалното развитие и благоустройството прави възможното да подкрепи кадастъра. Благодарение на усилията на агенцията и МРРБ до края на 2010 г. бяха изплатени всички възникнали задължения за създадената до този момент кадастрална и геодезическа продукция.

Данните са следните: 
– Определен бюджет за кадастрална и геодезическа дейност през 2010 г. – 4 636 416 лв., намален с 20%  до 3 464 182 лв.
– Изплатени от него средства за задължения възникнали през 2009 г. – 3 300 000 лв.
– Възникнали задължения на АГКК за изплащане на кадастрална продукция през 2010 г. – 11 000 000 лв.
– Допълнително получени средства за кадастрална дейност през 2010 г. – 11 000 000 лв.
Общо изплатени средства през 2010 г. за кадастрална и геодезическа дейност – 14 525 363 лв.

АГКК приключва 2010 г. годината без задължения.

Във връзка с разминаването във фактите настояваме за обективност при публикуване на информация, свързана с АГКК.

 

Инж. АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ

Изпълнителен директор на

Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Редакцията публикува факсимилета от писмото, на базата на които е написана статията „АГКК крета: няма и няма да има пари” в брой 5 на сп. „Геомедия”.

 

Pismodo AGKK.jpg

 

 

Otgovor AGKK budjet-1.jpg

 

 

Otgovor AGKK budjet-2.jpg

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us