Геодезия

Предизвикателства при създаването на 3D кадастър


Втора международна работна среща в Делфт, Холандия

 

Организаторите

 

През последните години 3D кадастърът заема все по-съществено място. През 2001 г. Технологическият университет в Делфт, Холандия организира първия семинар, подкрепен от комисия 3 Пространствена информация и мениджмънт и комисия 7 Кадастър и управление на земята на Международната федерация на геодезистите (FIG). Десет години по-късно, в средата на ноември м.г., отново в Делфт бе организиран вторият международен уъркшоп по 3D кадастър, като този път сред организаторите е и Европейската организация за пространствени изследвания (EuroSDR). Работната среща е и с подкрепата на Отворения геопространствен консорциум (OGC),

Международното общество по фотограметрия и дистанционни методи (ISPRS) и холандската организация Geoinformatie Nederland (GIN). Спонсори на събитието са фирми като Oracle и Bentley, а събитието е подкрепено от холандската академия на науките и изкуствата.

 

Участниците

 

3dcada_delft.jpg

 

На срещата имаше представители от Австралия, Австрия, Аржентина, Бахрейн, Бразилия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Индонезия, Израел, Испания, Италия, Канада, Казахстан, Кения, Квебек, Кипър, Китай, Македония, Малайзия, Непал, Нигерия, Норвегия, Полша, Русия, САЩ, Тринидад и Тобаго, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Швеция, Швейцария, Южна Корея.

 

Рамката

 

През десетилетието във все повече страни се развива 3D кадастърът макар все още в света да не съществува страна със същински завършен 3D кадастър – функционалността е ограничена например от обемно представяне на сградите, но от липса на 3D кадастрална карта, или от специфични 3D решения за някои инфраструктурни проекти. На конгреса на FIG през април 2010 г. в Сидни бе решено да се създаде работна група по 3D кадастър с цел бъдещо развитие на областта. Начална точка на изследванията до 2014 г. е формирането на рамка за 3D кадастъра в няколко точки.

1. Обща терминология, определена в документа ISO 19152 Land Administration Domain Model (LADM).

2. Описание на източниците, които трябва да се вземат под внимание преди създаването на 3D кадастър. Списъкът съдържа най-добрите практики, свързани със законовите, институционалните и техническите аспекти.

 

Целта

Втората работна среща в Делфт има за цел да се обменят идеи, тъй като не може да се каже, че има едно единствено решение и начин да се създаде добър 3D кадастър. Крайната цел на създаването на този вид кадастър е да отговаря на нуждите на потребителите, да задоволява изискванията на пазара на земя, да бъде съобразен със закона и с техническите особености. описани са и техники за преминаване от 2D към 3D представяне на кадастъра. Онова, което се смята за 3D парцел, зависи от законовата и организационна рамка в различните страни. Например 3D парцел в една държава може да бъде апартамент, принадлежащ на един собственик. В друга държава за един парцел може да се смята цял блок с апартаменти с един и същи собственик. И в двата случая имаме един и същи 3D парцел, но с различни права на собствеността. Трета страна може да реши, че 3D парцел е единица, която носи едни и същи права.

Съществуват много възможности за представяне на 3D кадастъра, които си струват да бъдат изучавани в детайли в отделните държави. Ето някои от тях:

1. Какви типове обекти трябва да бъдат регистрирани в 3D кадастъра? Винаги ли са част от настоящи или бъдещи конструкции (сгради, проводи, тунели и др.) както е в Норвегия и Швеция или могат да бъдат елементи от 3D пространството – във въздуха или под земята, както е в Куинсланд, Австралия?

2. Когато са под земята (тунели, метро, влакове) или когато са далекопроводи трябва ли да бъдат отделени от парцелите, които са на повърхността, както е в Куинсланд или трябва да бъдат разглеждани като част от един и същи кадастрален обект, както е в Швеция? Ако са разделени – трябва да бъдат описани и правата на собственост към всеки обект или част.

3. Когато се създава описание на обект в 3D кадастъра, как трябва да бъде отбелязан – по регулация или не? Трябва да се обръща внимание, че има разлика между пространство собственост 3D и пространство с разрешение за строеж. Може да собственикът на голямо пространство да има ограничено право за строеж.

Темите

Темите на работната среща бяха следните: законова рамка за 3D кадастър, първоначално означаване на парцелите в 3D кадастъра, мениджмънт на данните в 3D, визуализация, разпространение и доставка на данни в 3D кадастъра.

Организаторите са получили 38 заявки за представяне на различни теми. В прегледа на всяка презентация са участвали по трима или четирима души от организаторите. На конференцията бяха представени 32 работи, които са достъпни на адрес https://3dcadastres2011.nl

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us