Геодезия

Предлагат нови промени в ЗКИР

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува нов вариант на Закона за кадастъра и имотния регистър, който може да бъде видян тук: https://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6482

От министерството се аргументират така:

С настоящото изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър се изпълняват две основни предизвикателства и реализиране на реформи, които в годините се реализираха бавно, изисквайки тежки административни процедури и сериозен финансов ресурс.

Първата част е фокусирана върху по-голямо покритие на територията на България с кадастрална карта с облекчени административни процедури и с минимален финансов ресурс.
Втората част е с фокус създаване на имотни партиди и реално преминаване от система, базирана на данни за собственик, в система, базирана на данни за имота.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us