Геодезия

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: Регионалната служба по кадастъра в Бургас и предизвикателствата пред най-голямата ни област – “Светла Захариева: „Ние даваме най-голям приход в агенцията””

Регионалната служба по кадастъра в Бургас се занимава с кадастъра и имотния регистър на най-голямата по площ област в България, заемаща 7 748,1 км2 с население от 422 458 жители. В нея влизат общините Айтос, Бургас, Средец, Камено, Карнобат, Малко Търново, Царево, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Сунгурларе и Приморско. Заради географското разположение, строителството в областта е изключително бързо. В службата систематично се вписват всички недвижими имоти, като системата съдържа пълната и точна информация за границите и местоположението на имотите, основните им количествени и качествени характеристики, юридическите права и ограничения върху тези имоти.
Шеф на службата е Светла Захариева. Тя е родена в Бургас, завършила е строителния техникум в Добрич, а след това Геодезия във ВИАС. След приключване на образованието си работи в Малко Търново, като е била и началник на ТСУ. От 93 г. работи в Регионална служба „Кадастър, геодезия” Бургас към МРРБ, която от 2000 г. се трансформира в Агенция по кадастъра и от 2004 г. е началник на Регионалната служба по кадастъра в гр. Бургас.
Гр. Бургас 8000 ПК – 526 Бул. “Ст. Стамболов” №120, ет.4 Тел/факс: 056/813518;549701 burgas@cadastre.bg

Бургаска област заема най-голяма площ от 28-те области в България, по-трудно ли се управлява кадастъра?

Важно е да се каже, че като дължина в километри, ние имаме и най-дълга плажна ивица, тръгваща от Обзор и стигаща до Резово.

Кои са готовите кадастрални карти във вашата област?

Картите са готови във всички градове, които граничат с морето, а именно в община Несебър: с готови кадастрални карти са Обзор, Баня, (макар че не е на морето), Емона, Св. Влас, Несебър, заедно със Слънчев бряг, Оризаре, Кошарица, Тънково, Гюльовца и Козница. В момента предстои одобрение на картата на Равда. Липсват само карти за три населени места в съдебен район Несебър: Паницово, Раковсково и Преселци. В момента се изработват кадастрални карти на Поморие и на гр. Бургас с кварталите. Обслужваме влезлите в сила (готовите карти) кадастрални карти в община Царево: Резово, Синеморец, Ахтопол, Варвара, Лозенец и Царево. В процедура са кадастралните карти на Китен и Приморско. Кадастралната карта на Черноморец е влязла в сила, а скоро предстои одобряването на Созопол и Веселие. Затова може да се каже, че всяко населено място и землище, което граничи с морето, е в някаква процедура по създаване на кадастрална карта.

Как става обслужването? Хората от Резово, например, трябва ли да идват до Бургас, за да използват вашите услуги?

Имаме изнесено работно място в гр. Царево, в предоставено от общината помещение, за срок от 5 години. Направихме ремонт, имаме служител на място. Надявам се по-бързо да стане информационната система, да се приеме електронния подпис, за да се издават скици на всички (когато не е нужна графична промяна), без да е необходимо да пътуват до офиса в Бургас. Обработката става при нас и нашият служител от изнесеното работно място пътува веднъж в седмицата до Бургас, за да донесе документите. На място хората попълват заявление, прави им се идентификация на имота. Всичко това може да се случи и тук, а човекът да си получи обработените документи в Царево, например. В Несебър работи същата система и по същата схема в помещение u1087 предоставено ни от общината. Трябва да се отбележи, че откриването на тези две работни места, веднага се усети тук при нас. Опашките намаляха, а това е добре и за хората и за служителите.

Има ли тенденция за разширяване на север?

На север не може да се разшири, защото Обзор е крайната северна областна граница. Има идея да направим общо работно място със Службата в гр. Варна за обслужване на кадастралните карти на Бяла и Обзор. Според моята статистика, землищата, които ние обслужваме в момента с 12 души персонал (и трима в извънщатното), преди са били обслужвани от 64-ма човека. Днес ние се занимаваме с всичко – промени, делби, а липсва поддържаща фирма, както е в поземлените комисии.

Тоест поддържате идеята да има нещо като концесия на кадастър?

Концесия на кадастъра. Може би не точно концесия, а по-скоро – помощ в обслужване на гражданите. Самата фирма, която ще се занимава с това би могла да поеме и това, което правят правоспособните лица, или поне част от него, за да са облекчени хората. Сега клиентите като дойдат при нас и се нуждаят от промяна в графиката, ние им даваме списъка с правоспособните лица, те отиват при тях, след това пак се връщат при нас. От друга страна обаче поддръжката на кадастралната карта трябва да се прави при нас. Не може базата данни да бъде разхвърляна. Тя трябва да се съхранява и актуализира само в съответната Служба. Бих искала да отбележа, че в момента нашата служба дава найголям приход в агенцията и съответно в държавния бюджет.

Това е само за поздравления.

И то втора година поред. Какво се случва с апартаментния хотел например. Сградата се строи и собственикът или строителят до края на данъчната година опитва да изчисти собствеността, защото трябва да плаща ДДС. В края на годината прехвърля всичко на частни лица или продава. В началото на другата година започва пак обратно да си ги връща имотите и да ипотекира, т.е. за един апартамент една скица може да се издаде по 3-4 пъти. Когато става дума за апартаментен хотел, става въртележка. Една част от сградата е с апартаменти, друга част е хотел и тази схема се повтаря по няколко пъти в годината. Наистина обемът е голям.

Значи вашата служба има 12 човека?

Само 12 сме на щат и трима в извънщатни бройки с минимална заплата. Добре, че съществува договорът за правната помощ. Има много специфични неща, с които ние, инженерите, не сме създадени да се справяме. Освен това с новия Административно процесуален кодекс (АПК) трябва много да се внимава. И правейки някаква промяна, трябва да уведомяваме всеки за всичко. Именно на подобно основание правим откази и спиране на производство за извършване на исканата административна услуга, там където има основания за това.

За кои землища ще има готов кадастър до края на годината?

До декември 2007 г. ще имаме готов за Созопол, Веселие, Равда, може би Китен и Приморско. Бургас е на части – срокът е до края на годината, но с обявленията може би ще стане в началото на следващата.

Доволни ли сте от качеството на изпълнение на поръчките? Т.е. с две думи как се справя колегията?

Колегията, когато става въпрос за чисто мерене, няма никаква грешка, обаче когато стане въпрос за регулация, за пренасяне на влезли в сила ПУП, за приложена регулация, вече не е така.

Същественият момент е дали ще се добереш до всички документи.

Да и особеното при нас. Примерно община Несебър работи по един тертип, община Царево – по друг, Созопол – по трети. За земеделските земи, където се прави промяна на предназначение, които стават урбанизирани територии, в община Несебър правят само застроително решение, не правят улична регулация. Всъщност на повечето общини правят само застроителни решения. Обаче в община Созопол е друго – те са приели идейна улична регулация и по този начин си оформят улиците. Струва ми се, че това е поправилният вариант – имаш решена регулация. В момента големият ни проблем при влизане в сила на кадастрална карта са влезлите в сила подробни устройствени планове (ПУП) на земеделските земи, които не са в одобрения цифров вид. Те не се поддържат от (поземлените комисии) общинските служби „Земеделие и гори”, а от съответната община. С промяната на предназначение се изготвя ПУП и земята става урбанизирана територия. Поземлената комисия спира да поддържа тази територия след влизане на ПУП-а в сила – т.е. имаме променен статут, оттам нататък в регулация скиците се издават от общината до влизане в сила на кадастралната карта (КК).

Има практика когато изпълнителят прави кадастрална карта, той взема цифровия модел на КВС (земеделските земи) и само ги съвместява с изработената КК на урбанизираната територия.

Общината трябва да изисква от проектантите на ПУП да се тества при нас моделът с цел да се избегнат разлики в площите и грешки при пренасянето им във вече одобрена КК.

Да. В община Созопол го правим от 2004 г. насам, но не и с другите общини, а би следвало да се прави с всички. Проблемът се появи в Царево, получиха се разлики в площи, заради липса на цифров модел на ПУП.

Т.е. трябва по някакъв начин общините да бъдат задължени да изискват такъв модел, а няма такава процедура всъщност.

Да.

Какво ви е мнението за влезлите в сила кадастрални карти, какъв е процентът на грешките, различава ли се качеството при различните изпълнители?

Разбира се, че се различава, но гледаме да ги уеднаквим, в смисъл че при приемане, спазваме закона и наредбите към него и прилагаме едни и същи изискванията към всеки отделен изпълнител. Придържаме се максимално към наредбата.

Един по-страничен въпрос. Доволни ли сте от материалната база на СГКК в Бургас?

Да. Дори повече от да, защото смея да кажа, че съм от 1993 г. в тази служба и правя сравнение, когато от 2000 г. почна да се работи върху закона (ЗКИР), вярно че влязоха в сила КК, но днес най-много се работи и мисли за нас. Имаме всякакви условия за работа, за да не мислим за други неща, както е при американците, да не мислим за битови проблеми, а само да работим. С техниката сме нямали проблеми, с инструменти също. Навремето ходихме с личните си коли да правим проверки. Днес имаме два служебни автомобила.

Полезни ли са семинарите за по-добра квалификация на работните кадри? Има ли достатъчно такива на територията страната?

Да, нужни са, до преди дветри години нямаше никакви, напоследък обаче зачестиха. Лично за мен най-много ми бе полезен семинарът за GPS. Години наред ние повтаряхме, че трябва да знаем какво и как се измерва с GPS, докато не ни проведоха курса и практическите упражнения. Аз и колегите ми сме неспокойни, когато трябва да приемаме нещо, което не познаваме. Трябва да се познават съвременните технологии.

А семинарите във връзка с нормативната база?

Имаше един, който за мен лично бе много полезен, но досега е само той, а особено в нормативната база съществуват страшно много закони, свързани с нашата дейност,и трябва да има семинари и занапред. Ние, геодезистите, нямаме проблем да отидем да измерим… На мен много ми помага, че съпругът ми е юрист, работила съм в ТСУ, макар и в малка община. Била съм и вещо лице. Години наред съм се сблъсквала с такива проблеми.

Колективът ни е много хубав. Повечето хора, смея да кажа, лично съм ги подбирала, защото ги познавам, а за да върви работата, подобно нещо е много важно. И така внимателно постъпваме към новите колеги, съветвам се с всички, за да може да не се развали колективът и работата да продължава да върви.

Какво е финансовото ви положение?

Смея да кажа, че откакто съм тук, средната заплатата се е вдигнала 2 пъти, а да не говорим и за допълнителното възнаграждение – според обема на работа.

Значи сте стимулирани да работите?

Да, ние много работим, но и материалната и финансовата база са стабилни. Най- голямо е напрежението в края на годината: тогава има ипотеки, продажби… Последния ден на миналата година казах на колегите: „Благодаря, че не се скарахме при цялото това напрежение.” Ние се разминаваме по коридорите, без да си говорим, само си подаваме някакви папки и всеки знае какво трябва да прави. Много се радвам като видя едно проспериращо място като това, дай Боже и другите служби по кадастър да са подобни.

Въпросът е, че ви трябват повече хора?

От само себе си се разбира. Въпреки че всички се стремим клиентите да останат доволни от нашата работа. Опитваме се да не казваме на клиентите как нещо не може да стане, а как то ще стане.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us