Геодезия

Президентът на Европейската група на геодезистите EGoS Рандолф Камилери: Трябва да действаме заедно


„Пожелавам вашата професионална организация да намери признание в България“

 


Рандолф Камилери е президент президент на Европейската група на геодезистите EGoS. Той пристигна в България за срещата на организация, чиито домакин беше София, в началото на ноември 2013 г. В двудневната конференция, провела са в хотел Арена ди Сердика, участваха десетки експерти от Западна Европа и Балканите, които споделиха практически умения в областта на геодезията и кадастъра.


Вие сте президент на Европейската група на геодезистите EGoS, създадена през 1989 г. да представлява на европейско равнище предимно т. нар. професионалисти в геодезически бранш, които не са геодезисти. Днес EGoS има членове в цяла Европа и е призната от Европейския съюз. Как Европейският съюз би могъл да помогне на геодезистите?

Първо да уточним терминът професионалисти в геодезическия бранш, които не са геодезисти (non-geodetic). Този не се вписва особено добре в EGoS и носи по-скоро негативен нюанс. Всъщност историята на това понятие е свързано с разбирането, че работата на геодезистите е добре известна и позната в Европа – те представят съсловието, което замерва и документира земната повърхност, океаните и в някой случаи пространството.

Non-Geodetic специалистите в случая обхващат всякакви други специалисти и тук не включваме категорията геодезисти, които изпълняват една конкретна задача, например просто замерване. Нашата група EGoS включва тези ангажирани и близки до геодезията професионалисти, извършващи замервания, проектиране и подготовка на строителните работи, независимо дали се извършват над или под земята. Това са инженери и геодезисти, със съответната квалификация от своята страна.

Използването на думата non-geodetic в нашия речник е в процес на обсъждане и вероятно ще се стигне до отпадането й, като EGoS ще приеме думата „геодезист“.

Както всички знаем, терминът „геодезист“ не е използван навсякъде в Европа и от професионална гледна точка не винаги се тълкува като професия, като на много места терминът геодезист се възприема като „инженер“.

Някои страни, като Великобритания, Ирландия и Малта използват „геодезист“ и професионалните функции са добре известни. И без да желаем да налагаме термина геодезист на европейските ни партньори, това определение би трябвало да бъде прието от Европа, от правителствата, а също така и от всички, за да са наясно с ролята, която играят геодезистите в икономическия живот на Европа.

Що се отнася до това как Европейският съюз помага на геодезистите, можем да споделим следно. Европейският съюз отпуска средства на европейски организации за изследвания в определени области. Ако местна професионална организация на страна-член имат конкретни изследователски проекти и те попадат в програмите, определени от съответната комисия, то те могат да бъдат придвижени напред чрез европейска организация, каквато е EGoS. Тази помощ има конкретна работна и времева рамка, която строго трябва да се спазва. Освен това помощта не е достъпна за индивидуални членове на съсловията, а за колективи, които кандидатстват през европейски организации.

Една от целите на вашата организация е да създадете свободен пазар за геодезистите на територията на Европа. Как смятате да осъществите това?

Има директива на Европейския съюз от септември 2005/36/ЕС за признаване на професионалните квалификации. Тя е обща за всички професионални квалификации, освен онези със специален режим на признаване като архитекти, лекари, юристи, от които ЕС очаква професионалистите да изработят и въведат сходни процедури на взаимно признаване, което да позволява свободното движение и упражняване на професията във всяка страна член, каквото е и тяхното желание.

Много професионални организации се опитват да преодолеят проблемите, за да е възможно свободното движение, но често попадат в собствени юридически капани и изисквания, които не позволяват признаването на квалификацията, а упражняване на професията е възможно само след изпит в страната, в която искат да работят.

През 1992 г. EGoS вече беше въвел паспорта „EurGeo“ за своите членове геодезисти, който доказваше квалификацията и професионалния опит на притежателя, както и друга допълнителна правна и езикова информация. Тази схема бе подкрепена от около стотина геодезисти, предимно от Великобритания и Ирландия и в резултат бе използвана от мнозина членове геодезисти, осигурявайки им работа навън.

Така или иначе тази паспортна схема не бе подкрепена от много професионални организации точно заради споменатите юридически проблеми и правителствата не успяха да признаят тези паспорти. Явно идеята беше изпреварила много времето си и не проработи.

През последните години Европейският съюз се сблъска сериозно с проблема и покани всякакви професионални организации да организират срещи и да го дискутират, като се изискваше професионалистите да изградят платформа за взаимно признаване на квалификацията или да изработят други методи за разпознаване на професионализма, като да речем „професионални карти“.

EGoS беше една от организациите, представляваща геодезистите, и бе свидетел, че в резултат на проведените дискусии, европейските технократи губят търпение към професии, които не представят точен план или идея за взаимно признаване на квалификацията. Някой страни и специалисти подкрепяха идеята за нива на квалификация, но други счетоха това за неприложимо, поради различните стандарти при квалифицирането на отделни професии. Относно геодезистите, както при строителните инженери, системата на „професионални карти“ беше придвижена напред, като доста подходяща.

След тази дискусия Еврокомисията събра съсловните организации, които се бяха споразумели за системата за професионални карти и организира следващи срещи за бъдещето усъвършенстване.

Познаваме съществуваща система, каквато е International professional card, използвана от International Engineers (IntPE), но тя все пак е световна организация. Същевременно FEANI – Европейската организация на инженерите, скоро ще въведе своята професионална карта, наречена „engineerING card“. AEEBC,  представляваща геодезистите в строителната индустрия, вече въведе собствена карта през юни 2012 г. с името „EurBE card“.

За да подпомогне свободния пазар на труда, EGoS е с намерение да възстанови EurGeо като професионална карта за геодезистите и потърси подкрепата на повечето държави от Европа, дори и от тези които очакват членство в ЕС.

Каква е разликата между целите на вашата организация EGoS  и другата европейска структура CLGE?

Няма никаква разлика относно целите – двете организации обслужват своите членове от ЕС и работят заедно по проблеми, засягащи геодезистите в Европа. Но така или иначе ни представляваме различните клонове в геодезията, както бе обяснено по-горе.

Вашата група прескача границите на Европейския съюз, но същевременно много от държавите членки не са представени в нея. Какви са ползите от асоциираното членство на Турция и на страните наблюдатели – Чехия, Франция, Унгария и Израел?

ЕС подкрепя европейски организации да са в контакт с близки страни и особено с тези, които са кандидати за присъединяване. Ползата за тези местни организации от близки страни, асоциирани или наблюдатели в EGoS им дава възможност за поглед върху дискусиите. Въпреки че асоциираните страни и наблюдателите да нямат право на глас при срещи на Генералната асамблея, те имат възможност да представят и мнението си и то се чува повече, отколкото предполагате.

Това позволява и на EGoS да посещава тези страни, да организира семинари и да информира за дейността си. Също така научаваме и за работата на геодезистите като цяло. Създават се нови контакти, при наличието на интернет и на сайта на EGoS е възможно регистрацията на нови членове съмишленици геодезисти.

EGoS има и текущ въпросник-матрица, който позволява на организациите да представят изискванията си за професионална квалификация, а от членовете и асоциираните организации се очаква да отговорят, с цел да се сравнят и уеднаквят критериите.

Една от целите ви е да пропагандирате работата на геодезистите. Смятате ли, че професията става все по-популярна или остава натикана в ъгъла?

EGoS напълно разбира връзката между отделния геодезист, изискванията на които трябва да отговори, за да бъде признат като професионалист в страната си и в ЕС. Знаем, че разбирателството между нас, като членове на организацията, трябва да издигне ролята на геодезистите пред властите и обществото, и индивидуалните умения на всеки от нас ще подобрят и представата за професията. Възможностите пред геодезистите са големи, а самите те са адаптивни и готови да се учат, което само помага за развитието на идеалите и уменията на геодезистите през годините.

Малта е държава с немногобройно население (400 000 души), а геодезистите в малтийската организация на геодезистите (Malta Institution of Surveyors) са 49. В същото време сте избран за президент на EGOS. По време на срещата ни в България вие заявихте, че знаете много за проблемите на геодезистите от собствен опит. Какъв е той?

Всяка професия има собствени проблеми при контакта си с властите. В Малта се държат открити изпити по геодезия, но до сега правителствата на са признали геодезистите, като самостоятелна професия, както е при архитекти и инженери. Нашата професия не е регламентирана. Работили сме и работим усилено за признаването й. Студентите ни отиват да учат навън, за да се нарекат геодезисти, предимно във Великобритания, което е много скъпо.

Собственик сте на дружеството Randolph Camilleri Surveys Limited, което е едно от най-големите в Малта. Кое е най-трудното при управляване на компания? Създаването, поддържането или?

Основното препятствие за преодоляване е компанията да си създаде име. Добрата репутация изисква усилена работа и отдаденост, давайки най-доброто на клиента. В момента дъщеря ми Мишел, която е и вице председател на CLGE, управлява компанията, така че съм полупенсиониран и мога да се концентрирам върху европейската тема.

Как избирате кой да работи за вас? Имате около 20 служители. Какви качества трябва да притежават?

Изборът на служителите минава през рутинните интервюта и когато някой е избран, той минава през сериозно вътрешно фирмено обучение от най-добрите ни опитни геодезисти. Причина за това обучение е, че сме известни с прецизността си в работата, и докато не сме сигурни в подготовката на служителя, не му възлагаме никакви проекти. Много сме стриктни към крайния продукт, който предоставяме на клиента и имаме нулева толерантност към грешки.

Как успявате да поддържате експертно ниво в толкова много области? Когато се говори за геодезия в Малта, вашата фирма е първа.

В Малта, за разлика от други страни, не е възможно да се фокусираш в специфична сфера. Така че ние сме принудени да се заемаме с всякаква геодезическа работа и наемаме различни експерти в областите кадастър, инженерна геодезия, хидрография и т.н. Трудно е да поддържаш отлична репутация като тази на Randolph Camilleri Surveys в Малта. Гордеем се, че сме номер 1. И ще добавя, че е много трудно и отнема години да стигнеш върха, но е много лесно да се сринеш до дъното.

За тези 22 години работа имате изпълнени много проекти в Малта и в чужбина. Работили сте в Либия и Италия. Какво според вас е бъдещето на Либия? Можем ли ние, европейците, да помогнем за възстановяването на страната след режима на Муамар Кадафи?

В Либия ще има доста възстановителни и инфраструктурни дейности за провеждане след войната. Повечето строителни компании имат свои геодезисти. Ние работим предимно за консултантски фирми, правим предварителните геодезични проучвания, после те проектират върху планове и информация, дадена от нас, и накрая ние контролираме геодезистите на строителя. За съжаление все още страната е нестабилна, с много вътрешни проблеми, но се надявам да се променя към по-добро. Съществува много добро сътрудничество между правителствата на Малта и Либия.

Как се надявате да изградите специална репутация на геодезистите в Европейския съюз? Какво трябва да направят геодезическите организации?

Целта на EGoS е да събере професионалисти съмишленици чрез съществуващите професионални организации в страните членове. На регионално ниво възприемаме професионалните организации, като основни носители на тези идеи. Това, което EGoS прави, е да организира местните професионалисти да се срещат и дискутират проблемите, и същевременно да е проводник на идеи от ЕС към тях. Затова е полезно организациите да са членове или асоциирани към EGoS, едновременно да представляват определен регион и същевременно да са част от него. Ако съществуват определени области на познанието, които определен регион иска да постигне, то EGoS може да подпомогне обучение и предостави информация, съвети, със семинари и срещи. Това и сега се случва в определен ден от нашите Генерални асамблеи. Също така изискваме от местите професионални организации да ни дават информация и поставят въпроси, които са от всеобщ интерес и ние ги пускаме на нашия сайт за обсъждане и помощ от всеки заинтересован.  EGoS не се наема да представлява геодезистите и организациите им в собствените им страни, но помага на членовете си и отделните професионалисти  на по-широко европейско ниво, подпомагайки достъпа до работа в зоната на ЕС и поддържайки висок стандарт на работа.

Смятате ли, че един ден би имало специално финансиране на геодезията на европейско равнище?

Въпросът за финансово подпомагане от страна на ЕС за дейността на геодезията и кадастъра е повдиган многократно при различни поводи. Основно ЕС разчита такива организации да са самофинансиращи се и съответно изискването за членска такса при участие в такава организация като EGoS, позволява нейното съществуване и дейност. Средствата отпускани  от ЕС са за специфични проекти и програми, базирани на необходима за Съюза информация и дейности, свързани с бъдещо развитие на ЕС. Множество са проектите, по които се отпускат средства от ЕС, но отделните съсловни организации трябва да заявят по коя програма биха участвали. Това е само началото на процеса, защото трябва да се прецизира по коя част от проекта би участвала организацията-член, което в нашия случай е геодезия и кадастър, и след това да бъдат информирани останалите страни от Съюза, които също искат да участват. И тук е мястото, където EGoS помага при взаимодействието между своите членове. Обикновено се очаква една трета от страни-членове да подкрепят кандидатура за нов проект, но е възможно и сама страна да подготви и представи проучването, с евентуална помощ и от други членове, когато е ясно видима важността за обществеността на целия Съюз. В крайна сметка, ако проектът е подходящ, трябва официално да се кандидатства пред комисията на ЕС за одобрение, и ако са отметнати всички необходими килийки и всичко е направено в определеното време от комисията, е възможно и да се получи и финансиране (грант) за изследователската работа. Поне година е необходима за подготвителна и проучвателна работа преди старта на нова програма, като времевата рамка е изключително важна при кандидатстване пред ЕС.

Познавате ли проблемите на българските геодезисти?

За проблемите на българските геодезисти знаем това, което те са споделили с нас. Разбираме, че има различия в гилдията. Това не се случва за първи път и е срещано и в другите страни. Затова обаче организации като EGoS могат да съберат на едно място различните позиции и да спомогне за изграждането на единни стандарти и еднакви възможности за всички.

Целта на EGoS е да събере на едно място геодезистите, да им създаде единни стандарти, които трябва да покриват, за да работят на цялата територия на европейския континент. Така те ще могат да намират работа не само в родината си, а и в другите страни, като квалификацията им ще бъде призната от всички. От друга страна от всички нас геодезистите зависи да намерим начин да създадем условия за работа на колегите ни на територията на цяла Европа в съответствие с т. нар. Директива за професионална квалификация.

Трябва да продължим да работим заедно и само така бихме могли да постигнем успехи, като покажем важността на професията на европейската сцена.

Много от организациите, които са членове на EGoS, ще подпишат двустранни договори с другите членове, което ще позволи свободното движение на геодезисти на територията на европейския съюз.

Българските геодезисти трябва да продължат да бъдат търпеливи и настоятелни в преследването на целите си. Трябва да не се забравя и възможността за обучение през целия живот, което трябва да се прилага и сред геодезистите. В този бързо променящ се свят е3 важно всеки експерт да е в час с най-новите процедури и методи м областта.

Макар да има разногласия в геодезическия свят, смятам, че днес бариерите падат.

Членството на геодезистите в организации като EGoS единствено може да помогне за падането на бариерите и за довеждането до успешен край на целите.

Как смятате, че могат да се решат проблемите на гилдията?

Най-голямата ми надежда в областта на геодезията, че може да бъде създадена единна геодезическа организация, която да представлява геодезистите на европейско равнище и да ги  подкрепя.

Личното ми убеждение, че в професионален план трябва да действаме заедно, а не разделени.  Нашата организация ще работи не само за избрани, а за всички от геодезическата общност.  В момента съществуват много организации, които представят отделни аспекти от геодезическата практика.

Пожелавам си българските геодезисти да се присъединят към нас, за да ни подпомогнат да постигнем взаимно признаване на професионалната квалификация на общо европейско равнище. В същото време вашата професионална организация трябва да бъде призната във вашата страна.

Кога е следващата среща на EGoS?

Ще се съберем през април в Косово.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us