Геодезия

Приеха кадастъра на Подуяне

Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за територията на район Подуяне, Столична община бяха приети от СГКК. Картите са обнародвани в Държавен вестник брой 77 от 06.10.2015 г. До 05.11.2015 г. заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в кв. „Левски Г“, бл. 9, партер – между вх. А и вх. Б – СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ПОДУЯНЕ – ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us