Геодезия

Приет е кадастър в област Ловеч

Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщи, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на: с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, община Луковит; с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък извор, с. Орешене, община Ябланица.

В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния брой 35 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine




От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us