Геодезия

Приет е кадастър в областите Бургас и Велико Търново

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти:

  • за урбанизираната територия в землището на с. Равнец, община Бургас
  • за землището на с. Ресен, община Велико Търново.

В 30-дневен срок от обнародването на обявите в днешния брой 14 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях съответно пред службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас или Велико Търново.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us