Геодезия

Приет е кадастър в областите Варна, Пазарджик и Сливен

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти:

  • за урбанизираната територия в землището на с. Радан войвода, община Вълчи дол, за поземлени имоти с идентификатори: 52115.502.5, 52115.502.18, 52115.502.19, 52115.502.20, 52115.502.30, 52115.502.31, 52115.502.33, 52115.502.34, 52115.502.35, 52115.502.36, 52115.502.37, 52115.502.39, 52115.502.42, 52115.502.43, 52115.502.44, 52115.502.45, 52115.502.46, 52115.502.47, 52115.502.48, 52115.502.49, 52115.502.50, 52115.502.51, с. Ново Оряхово, община Долни чифлик; 83404.502.8, 83404.502.9, 83404.502.10, 83404.502.12, 83404.502.13, 83404.502.15, 83404.502.17, 83404.502.18, 83404.502.38, 83404.502.42, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик; 65259.501.5, 65259.501.6, 65259.501.13, 65259.501.14, 65259.501.23, 65259.501.24, с. Самотино, община Бяла, област Варна
  • за урбанизираната територия в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Сбор, с. Тополи дол, с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик
  • за землището на с. Тича, община Котел, област Сливен.

В 30-дневен срок от обнародването на обявите в днешния брой 21 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях, съответно пред службата по геодезия, картография и кадастър във Варна, Пазарджик или Сливен.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us