Геодезия

Приет кадастър в област Плевен

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Върбица, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Ласкар, с. Николаево, с. Радишево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене, с. Ясен, община Плевен.

В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния брой 91 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us