Геодезия

Приет кадастър в областите Бургас, Пазарджик, Плевен и Пловдив

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на:

  • бившите села Рудник и Черно море – квартали на гр. Бургас, и гр. Българово, община Бургас
  • с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча, с. Юнаците, община Пазарджик
  • с. Буковлък, община Плевен
  • с. Крумово и с. Ягодово, община „Родопи“.

В 30-дневен срок от обнародването на обявите в днешния брой 7 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред службите по геодезия, картография и кадастър, съответно в Бургас, Пазарджик, Плевен и Пловдив.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us