Геодезия

Приети КККР в две области

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на:

– с. Бабица, с. Бегуновци, с. Брезнишки извор, с. Велковци, с. Видрица, с. Гигинци, с. Режанци и с. Садовик, община Брезник

– с. Кайнарджа, община Кайнарджа, и с. Ситово, община Ситово.

В 30-дневен срок от обнародването на съобщенията в днешния брой 19 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях съответно пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник и Силистра.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us