Геодезия

Приети КККР в три области

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за:

– урбанизираните територии в землищата на с. Брестак, с. Добротич, с. Есеница, с. Звънец, с. Искър, с. Калоян, с. Метличина, с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна.

– землището на гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч.

– землището на Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

В 30-дневен срок от обявяването в днешния брой 7 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър, съответно във Варна, Ловеч и Пазарджик.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us