Геодезия

Приети са КККР на гр. Бяла Слатина

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Бяла Слатина. В 30-дневен срок от днес (24.01.2017 г.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us