Геодезия

Проект на наредба за създаване и поддържане на специализирани карти подложен на обсъждане

В портала за обществени консултации е публикуван за обсъждане „Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура“.
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане до 22 юли 2019 г. и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Целият текст тук

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us