Геодезия

Проектонаредба за инвестиционните проекти е публикувана за повторно обществено обсъждане

Промени в Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти са публикувани повторно за обществено обсъждане. Това съобщиха от МРРБ. Заедно с текстовете на проекта за изменение и допълнение на наредбата са публикувани мотивите към нея и таблица с отразени становища, получени по време на проведеното в периода 21.07.2017 г. – 22.08.2017 г. обществено обсъждане. Повторното допитване относно промените в Наредба № 4 се налагат поради направените съществени промени в първоначалния текст, допълват от министерството.

Целта на проектните текстове е да се приведе наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.), като в наредбата се определя форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти на електронен носител, които се представят за съгласуване и одобряване, поясняват от МРРБ.

Повторното общественото обсъждане ще продължи до 06.07.2018 г. Коментари и становища се приемат в портала за обществени консултации на адрес: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3555.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us