Геодезия

Проф. Елена Пенева преизбрана за декан на Геодезическия факултет

Проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова бе преизбрана за декан на Геодезическия факултет на УАСГ на Общото събрание на Геодезически факултет (ГФ), състояло се на 25.02.2020 г. за мандат 2020-2024 г. За председател на ОС бе избрана проф. д-р инж. Маргарита Мондешка-Недялкова, а за заместник-председател доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева.

КАКВО КАЗА ПРЕДИ ЧЕТИРИ ГОДИНИ ПРОФ. ПЕНЕВА ЗА ГЕОМЕДИЯ

Документи от избора тук https://uacg.bg/filebank/att_18546.pdf

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us