Геодезия

Ето програмата за общото събрание на КИГ

Публикуваме дневния ред на общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия, което ще се проведе в деня на празника на геодезиста (30 март 2018 г.), от 10 часа в парк-хотел „Санкт Петербург”, гр. Пловдив. При липса на кворум събранието ще се проведе от 11:00 часа.

Програмата е публикувана във вестник „24 часа“ със следния текст:

„Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) със следния Дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет /УС/
  2. Приемане на отчет за дейността на Контролния съвет /КС/
  3. Приемане на отчет за дейността на Комисията по професионална етика /КПЕ/
  4. Приемане на бюджет на КИГ за 2018 г. и отчет за извършените разходи от УС
  5. Разглеждане на предложения за промени в Устава на КИГ
  6. Разни.

инж. Милен Димиев : ……….(п)……………

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ“.

Годишният финансов отчет на неправителствената организация е публикуван на интернет страницата на камарата в раздел документи.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us