Геодезия

„Пролет пукна ние – не”


„Пролет пукна, ние – не.”

Да, но не е сигурно. Вече дойде и месец май. Чудесно време за всички геодезисти, за да свършат малко полска работа.

Този път не можем да се оплачем, даже и от държавата. АГКК обяви обекти, които могат да осигурят работа за поне 30% от работоспособното геодезическо съсловие.

Но да не забравяме, че сме в световна финансова и икономическа, и… в постоянна национална криза. Защо някои от нас трябва да се започнат работа веднага, след като съществува и опцията да започнат работа друг път, по-късно, например през юли или август (Дай, Боже)?

Става дума за поредното обжалване на всички големи търгове. Да. Има случаи, когато решенията на тръжната комисия трябва да се обжалват, когато от две или три доказани фирми търгът бъде спечелен от тази с най-високата цена – обжалването е обяснимо и даже е наложително. Но в останалите случаи? Няма обяснение защо някои обжалвания стигат чак до ВАС и защо продължава подобно безумие.

Нека цитираме два члена от Кодекса по професионална етика на инженерите по геодезия:

Чл. 14 Колегиалността е основно правило в отношенията между инженерите – геодезисти.

Чл. 25 Инженерът-геодезист не трябва да извършва умишлени действия, с които накърнява интересите на свои колеги.

Дали спазваме тези правила, приети от Общото събрание на КИГ?

Списание „Геомедия” отваря дискусията по въпросите за колегиалността в нашата гилдия. Нека отговорим на въпроса „Трябва ли Комисията по професионална етика към КИГ да разгледа поведението на членове на КИГ, обжалвали безпричинно търгове за възлагане на обществени поръчки в областта на геодезията?

Списанието се ангажира да публикува както на страниците на списанието, така и на интернет страницата си всички получени мнения. Очакваме ги!

Колеги, нека направим още един опит да приключим с взаимните дрязги и нека си дадем възможност да свършим поне една работа, както трябва.

Екипът на „Геомедия”

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us