Геодезия

Промени в Тарифа 14 – такси отиват при общини

В бюджета на общините ще постъпва разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, когато местната администрация подпомага службите по геодезия, картография и кадастър при обслужването на гражданите. Това предвиждат одобрените от правителството промени в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители.
За да изпълнят заявената от потребителя услуга, общините получават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър електронен документ, като таксата за него постъпва в бюджета на МРРБ, а общините предоставят на потребителя документа на хартиен носител.
Очаква се с приетите промени да се увеличи броят на общините, които желаят да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър. По този начин обслужването на потребителите ще бъде подобрено, тъй като те ще могат да заявяват услуги от кадастралната карта в общинските центрове.
Промените целят документът да се приведе в съответствие с приетите изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър.
С измененията в Тарифата се регламентира държавната такса за официалните документи да постъпва в държавния бюджет чрез правоспособните лица по кадастър, които подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване.
Предвижда се промяна и в определянето на таксата за проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Досегашната отстъпка от 50%, която се отнасяше за всички обекти в проекта, остава само за проектите с над 50 броя обекти и ще се прилага само за горницата над 50-тия имот. Това означава, че от 51-вия имот нагоре след отстъпката в цената от 50% тя ще бъде 25 лв. за обект.
Целта е да се постигне по-справедлив начин на заплащане, тъй като при досегашното определяне на отстъпката за проекти, които съдържат до 50 имота, крайната цена на таксата беше по-висока, отколкото крайната цена на таксата за проект, съдържащ повече от 50 имота.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Археолози като геодезисти в Петра
  Археолози като геодезисти в Петра

  Археолозите в Петра, Йордания са използвали приложението PIX4Dcatch в изследване, целящо да проучи и запише подробности за световноизвестния набатейски обект. Благодарение на уникалното сътрудничество между

 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us