Геодезия

Променя се формата за обмен на кадастрални данни

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се изменя формата за обмен на кадастрални данни. Промените засягат заглавния блок в частта за версията на формата, която става „VERSION 4.02” и ключовата дума, последвана от код, име или стойност – „COORDTYPE t,h,[zon]”. За нея се добавя възможността за дефиниране на координатната система 2005 в различните параметри – „t=2005 кадастрална координатна система 2005 г.“ и „t=2005 UTM – БГС2005“, „h=EVRS2007“, и “zon – зона (34,35) – задължителна само за БГС2005“.

Текста на заповедта е качена на сайта на АГКК.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us