Геодезия

Публична защита на докторска дисертация в УАСГ

На 20.10.2016 г. от 17 ч. в зала 316 в Ректората на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационния труд на тема „ОПРЕДЕЛЯНЕ СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СВЛАЧИЩЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ГНСС ИЗМЕРВАНИЯ“ на инж. Ивайло Любомиров Николов. Той е докторант към катедра „Висша геодезия” с научен ръководител проф. д-р инж. Славейко Господинов.

В брой 5 на списание „Геомедия“ публикувахме и негова статия във връзка с разработката му. Четете на адрес: https://geomedia.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F/item/5435-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B7-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BD%D1%81%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us