Геодезия

ПУП-ове бавят строителството на „Пловдивци” и „Луда Яна”


Довършването на язовир „Нейковци“ отпада от финансирането със заем от Световната банка за модернизация на общинската ВиК инфраструктура. Финансиране ще се възобнови, при възможност. Световната банка беше дала 81 млн. евро още през 2010 г. с очакванията до 2015 г. да бъде построен този язовир и два други „Пловдивци“ и „Луда Яна“. С парите се финансира изготвянето на 51 регионални генерални плана за ВиК и рехабилитацията на язовир „Студена“. В допълнение ще бъде проектирана и рехабилитирана пречиствателна станция в Перник.

България ще получи 70 млн. евро от Световната банка, но ще работи по язовирите до края на 2017 г. вместо до края на 2015 г. С 6,1 млн. лв. се намалява финансирането за „Пловдивци“, „Луда Яна“ и „Студена“, защото е установено, че ще са нужни по-малко пари, отколкото е било планирано.

Досега успешно е изпълнена частта за изготвяне на регионалните генерални планове за ВиК. При проектирането и строителството на язовирите има забавяне, което правителството обяснява с нуждата от подробни устройствени планове (ПУП) за санитарно-охранителните зони и съпътстващата инженерна инфраструктура, както и с бюджетните ограничения, наложени през 2012 г. и 2013 г.

Нужен е един контролен орган, който да отговаря за поддръжката на язовирите, сега тази отговорност е размита, смята зам.-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов. Костадинов посочи, че макар ежегодно да се издават предписания за стопанисването на водните съоръжения, те в повечето случаи не се изпълняват. Броят на опасните язовири е нараснал от 43 на 68, каза заместник-министърът. Според него липсва пряка връзка между мониторинга, контрола и прилагането на дейностите, свързани със стопанисването и поддръжката на язовирите.

Инвестиционната политика на държавата трябва да бъде ориентирана към изграждането на нови съоръжения, нови водоеми, така че въпросът с водоснабдяването да не зависи пряко от природата, коментира Костадинов.

20% от язовирите у нас са над 50 години, със силно редуцирана здравина, заради стареенето на конструктивните елементи, деградацията на бетона, корозията на армировката, слягането на насипите, обрастването на преливниците.
Предприятието „Язовири и каскади“ отговаря за 30 язовира, „Напоителни системи“ – за 169, „ВиК дружества“ – за 10 големи язовири. Дружества като „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Кремиковци“, „Асарел Медет“ също отговарят за редица язовири, а малки водни площи са дадени под аренда на общини и горски стопанства.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us