Геодезия

Район „Лозенец” търси главен експерт „Кадастър и регулация”

Софийска община, район „Лозенец“ обявява конкурс за „главен експерт“ в отдел „Кадастър, регулация и устройство на територията“.
 
Изискванията към кандидатите за работната позиция са висше образование – магистър, в професионална област- „Геодезия” или „Геодезия и маркшайдерство”, както и професионален опит не по-малко от 2 години. 
 
Те трябва да познават отлично нормативната уредба (актуална и отменена) на дейностите по устройство на територията, кадастър и регулация, както и ЗУТ, ЗУЗСО, ЗКИР, ЗС, ЗОбС, ЗСПЗЗ, ЗЗД, АПК, ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗОЕГПНС, ЗВСВОНИ, ЗВСвНМРСА, ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ, ЗМСМА, наредбите на СОС, както и релевантните подзаконови актове към изброените.
 
На кандидатите е необходима компютърна грамотност, вкл. специализиран софтуер- AUTOCAD (или еквивалент), АКСТЪР и др.
 
За повече информация: https://www.jobs.bg/f2449400

Автор

admin
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us