Геодезия

Регионална геодезическа среща в Бургас

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) е организатор на регионална геодезическа среща. Тя ще се проведе на 30 май 2018 г. от 11.00 часа в сградата на ТО на НТС гр. Бургас , ул.“Цар Петър“ №17.

Лектори ще бъдат д-р инж. Иван Калчев, председател на УС на СГЗБ и управител на „ГЕOПЛЮС“, доц. д-р инж. Тодор Костадинов – ръководител катедра в УАСГ, Момчил Минчев – управител на „Българска геоинформационна компания“, Васил Трайчев и инж. Георги Златанов – представители на „Геокад-93“, и инж. Росен Петков – изпълнителен директор на „Солитех“. Темите на срещата ще обхващат актуални професионални проблеми и въпроси свързани с образованието по геодезия. Ще бъдат представени и новостите в професионалното геодезическо оборудване.

В свое съобщение организаторите посочват, че очакват участие на представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us