Геодезия

Регистрация за 27-ми Международен симпозиум на СГЗБ

Традиционният XXVll Международен симпозиум, организиран от ежегодно от СГЗБ, ще се проведе на 09-10 ноември 2017 г. Регистрацията за участие тече в момента, като до 31 май могат да се изпращат резюмета на доклади на английски и български език, а до 30 юни пълните текстове. Основните теми обхващат болшинството от аспектите на геонауките. Повече информация на сайта на симпозиума.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us