Геодезия

Регулация на революцията на дроновете

Пазар за $127 милиарда до 2035 г.

През последните години нарастването на пазара на безпилотни летателни апарати (БЛА) е безспорно и вече няма човек, който да не е виждал дрон. Ползват се за събиране на данни, за проверки на инфраструктурни обекти, за подпомагане на земеделието, за транспорт и логистиката, за реакции при кризи и разбира се – в геодезията.

Според различни данни се предполага, че до 2035 г. пазарът на БЛА ще достигне между $10 милиарда до титаничната сума от $127 милиарда. Иначе по области – очаква се до 2020 г. пазарът да нарасне с 42% от сегашното ниво в земеделието, с 26% в областта на медиите, с 36% в областта на наблюдаването на инфраструктурата и с още 30% в областта на развлекателната индустрия.

Досега в ЕС съществува правна рамка за дроните над 150 кг, но под тази тежест няма единна регулация. В началото на 2017 г. учени от БАН предложиха дроните над 4 кг да бъдат вкарани в регистър, за да може да се проследява техническото им състояние и да се знае кой носи отговорност за машината и употребата й. Освен това учените предложиха операторът, който управлява БЛА, да бъде обучен и да има нужните сертификати. А експертите смятат, че трябва операторите на безпилотните машини да минават курс за любители пилоти и да получават съответния документ. Според някои до момента у нас има 10 000 дрона в частни лица.

Инициатива

Европейската агенция за авиационна сигурност (EASA) предлага регулации за използване на малки дрони. Това стана ясно от решението на агенцията през май. До 15 септември се събират коментари, реакции и допълнителни предложения за това как да се въведе ред в масовото навлизане на безпилотни летателни апарати в небето над Европейския съюз. Тук могат да се видят някои документи и части от обсъжданията.

https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2017-05

Тук могат да се направят предложения

https://hub.easa.europa.eu/crt/

След обработването на получените предложения EASA ще изготви окончателен документ до края на годината.

Сигурност и автоматизация за U-space

Основните принципи, които трябва да описват т. нар. U-Space, трябва да са сигурност и автоматизация. Това пространство е до височина 150 метра. Целта е да се уеднакви терминологията и да се въведат правила за всички операции. След като се уеднаквят регулациите би трябвало да се дават разрешения за полетите като при полетите на самолетите. Настоява се операторите на безпилотни апарати да подават заявка за полет и да получават одобрение за излитане, както и проследяване и процедури за разпознаване.

Също така някои призовават за задължителна електронна регистрация на всички безпилотни самолети, както и за тяхното онлайн идентифициране.

Говори се за създаване на виртуални географски граници в небето, и то да стане не по-късно от 2019 г. Европейската агенция по авиационна сигурност работи със страните членки за създаването на правилата, които да залегнат в документите и ще се приемат европейския парламент и европейския съвет. Европейската комисия, заедно с програмата SESAR Joint Undertaking, ще финансира широк диапазон от проекти в областта на дроните и интеграцията им в авиационната система.

Експертна група ще превърне предложенията в официален документ. С приемането на такъв документ ще бъдат решени много въпроси в динамичния европейски пазар на дроните.

Предложенията на агенцията са оформени за различни категории от малките дронове. Затова има и различни ограничения за максималната височина – от 50 до 150 метра над земята.

От EASA смятат, че с предложените регулации ще може да се отговори на притесненията за сигурността и за запазване на личното пространство.

Освен регулации за ползването, новите правила ще определят и изискванията към дизайна на малките дрони, които ще са одобрени за цялата територия на Европейския съюз.

Geofencing

Съществува възможност за отделните страни сами да правят правила за т. нар. Geofencing – геозониране или ограничаване на летенето на дроните над определени пространства с GPS или с RFID (идентификация на радиочестоти) технология.

Има предложени ограничения дроните да са оборудвани с технология, която им пречи да навлизат над забранени обекти като летища и ядрени централи например.

4 категории

Предлага се въвеждане на четири категории за операторите на летателните машини, обозначени с С0 до С4. Те предвиждат различна пределна възраст на използващите ги – за С0 например няма ограничение, но за С1 вече трябва да си поне на 14 години (или надзираван от поне 14-годишен), регистриране на оператора (или надзорника му) и преминаване на онлайн тест. До използване на С4 ще се допускат само навършили 16 години (или надзорник поне на тази възраст), да се регистрират операторът и дронът и да мине онлайн тест.

Има и някои формулировки, които сериозно биха ограничили използването на дрони – забрана да летят над многолюдни места, да не слизат под 20 метра от частна собственост, изобщо да не летят над хора, сгради или автомобили и да не снимат хора без тяхно съгласие.

Оценка на риска

Работната рамка на регулациите на ЕС не предлага разграничение между дрони за стопански и за нестопански цели, а основният белег, по който се правят разграниченията, е въпросът за риска.

Според риска, който би могло да носи използването на дрон, се предлагат и три категории с различни изисквания: отворена – с нисък риск, за която не се изисква предварително разрешение от съответните власти за използване на безпилотното средство; специфична – със среден риск, за която компетентните органи трябва предварително да разрешат полет с изключение на определени случаи, когато е достатъчно само уведомление от оператора; сертифицирана – с висок риск, изисква се не само изрично разрешение от властите, но и дронът да отговаря на определени изисквания, да се управлява от лицензиран пилот и операторът да има одобрение за подобна дейност.

Заедно срещу новите атаки

С появата на нови и по-сложни кибер атаки EASA започна създаването на Европейски център по кибер сигурност в авиацията. Агенцията продължава да работи с партньорите си в Европа, за да наблюдава опасностите в редица конфликтни зони и да дава добра защита за гражданската авиация. Особени опасения предизвикват безконтролното използване на дрони особено в района на летища. Често се появяват съобщения от пилоти за разминаване на близко разстояние с БЛА и EASA създаде специална комисия за анализиране на рисковете от сблъсък с дрон.

Първенци

Европейският комисар по транспорта Виолета Булц коментира, че дроните са иновация, нови услуги за гражданите и имат огромен потенциал за икономическото развитие. Булц настоява Евросъюзът да има водеща роля на световната сцена.

От Европейската комисия са убедени, че правната рамка ще защити конкурентоспособността на пазара и лидерството на Евросъюза в областта, а освен всичко ще допринесе за сигурността на дроните.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us