Геодезия

Ректорът на УАСГ организира всеки ден видео разговори

Ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков организира всеки ден видео разговори. „Във връзка с по-пълното Ви информиране и изясняване на интересуващи Ви теми, ще съм на разположение за видео разговор всеки работен ден от 14.00 часа, считано от 27. 04. 2020 г. Разговорите ще се осъществяват посредством платформата Zoom и ще имат конферентен характер“, се казва в съобщението на ректора.
Заявка в свободен текст се изпраща на адрес aceadm@uacg.bg до края на деня преди провеждането на разговора. Заявката задължително трябва да е изпратена от официален електронен адрес, публикуван на интернет страницата в сайта на УАСГ – www.uacg.bg. В деня на разговора, точно в 14,00 часа, ще получите покана (линк) и ще бъдете приобщен към разговора.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us