Геодезия

Реституиран имот застъпващ друг имот


ВЪПРОС: По силата на наследство от баща ни от 1973 г. притежаваме недвижим имот в гр. София, който е нанесен в регулационния план. Преди няколко години получихме заповед на кмета на района, с която беше одобрено нанасяне на реституиран по реда на ЗСПЗЗ имот, който частично застъпваше и нашия имот. Обжалвахме заповедта и с влязло в сила решение съдът я отмени като незаконосъобразна. Оказа се, обаче, че в кадастралния план, поддържан от дирекция “Софийски кадастър”, продължава да съществува нанесеният реституиран имот. За да възстановим границите на собствения си имот, започнахме процедура по нанасянето му в регулационния план. Общината отказва да ни издаде заповед за нанасяне, тъй като е уведомила собственика на реституирания имот и той не е съгласен с нанасянето. Какво да правим?

ОТГОВОР: Правилно е общината да откаже нанасяне на имота ви в регулационния план, тъй като той съществува там. Би трябвало основанието за такъв отказ да е липсата на правен интерес от извършване на процедурата, тъй като имотът е нанесен в плана. Не е правилно в процедурата по нанасяне на вашия имот да бъдат уведомявани собствениците на реституирания земеделски имот, защото той не е нанесен в кадастралната основа на регулационния план (независимо от това, че е нанесен в кадастралния план, поддържан от Дирекция “Софийски кадастър”), т. е. на плоскостта на регулационния план вашият имот не стъпва върху чужд имот.

Няма нито законова процедура, нито указания от административните органи за изменение на кадастрален план, поддържан от дирекция “Софийски кадастър”, като кадастралният план попада в урегулирана територия и трябва да се измени само кадастралният план, но не и кадастралната основа на регулационния план. За да бъде изпълнено съдебното решение и от дирекция “Софийски кадастър” и да бъде заличен нанесеният върху Вашия имот реституиран земеделски имот, препоръчвам това да бъде поискано от Вас чрез съответната районна администрация.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us