Геодезия

Рик Воутерс от EULIS:Кадастърът е нещо много повече от техническа дисциплина


Рик Воутерс е изпълнителен директор на организацията EULIS, която предоставя кадастрална информация на банки, държавни агенции, нотариуси, получена от страните членки на консорциума. Ваутерс е избран на поста през юни 2012 г., като мандатът му ще продължи две години. Сред основните цели пред Воутерс е привличането на нови партньори към EULIS. Воутерс завършва магистратура в университета Вагенинген, Холандия през 1982 г. След това работи в течение на пет години към Световната организация по земеделието и храните, като основният акцент в работата му е изпълнението на горски и водни проекти в Африка и в Азия. Повече от 10 години работи по различни технологични проекти в Холандия, а от 1996 г. е нает като IT експерт в холандския кадастър. През април 2006 г. той става регионален мениджър в холандския Kadaster International.


Какво е EULIS, може ли да представите на кратко дейността си?

 

EULIS предоставя онлайн услуги за професионалисти, интересуващи се от кадастъра. Достъпът до Европейския поземлен регистър и до данните от картовите агенции е съпроводен от полезна информация за местните закони във всяка страна, както и с речници със специалната терминология във всеки отделен случай.

 

Колко държави предоставят информация за вас?

 

В момента шест държави – Холандия, Швеция, Австрия, Ирландия, Литва и Испания. Очакваме догодина да се присъединят още десет страни ще бъдат свързани към платформата ни – това ще бъдат Шотландия, Англия и Уелс, Финландия и Македония. Исландия, Норвегия и Белгия също вероятно ще станат част от консорциума.

 

 

Колко са вашите клиенти?

 

Средно имаме около 2000 търсения на година. Това е доста малко, но се надяваме да има скок, когато към нас се присъединят Англия и Шотландия и се превъзмогне кризата в сектора на недвижимата собственост. В бъдеще искаме да привлечем  Германия и Франция, защото вероятно търсенето към тях ще е голямо. Освен това ще развием инициативи като CROBECO (трасгранични операции с недвижимо имущество), които със сигурност ще увеличат популярността на нашия консорциум. Работим за разширяване на услугите на платформата на EULIS. В допълнение Европейският съюз е заинтересуван да включи нашата платформа към портала e-Justice. Надяваме се, че това ще доведе до още нови членове и бъдещи инвестиции в тази платформа – услуга. Работим и по създаване на стандарт за Европейски сертификат с поземлена информация, който да бъде единен за всички страни членки.

 

 

Кой основно се ползва от услугите ви?

 

Нотариуси, банки, адвокати.

 

Каква е ползата от вашите услуги?

 

Бърз достъп на английски език с добър речник: термините са преведени на всички езици и както вече споменах има допълнителна информация за всеки национален регистър с контекст и пояснения.

 

Кой може да се присъедини към вашия консорциум?

 

От една страна това са доставчиците – официалните държавни регистри и кадастрални агенции. От друга – това са професионалистите потребители, които могат да си направят акаунт и да ползват услугите ни. По принцип всички професионалисти могат да се присъединят към нас.

 

Колко струва вашата услуга?

 

Едно искане струва между 2-5 евро в зависимост от страната.

Членството струва 20 000 евро на година за агенциите по кадастър. Възнамеряваме да намалим таксата, когато повече страни се присъединят към системата. Очакваме също и Европейският съюз да ни даде финансиране през 2014 г.

 

Целите на организацията ви накратко са?

 

Искаме максимален брой хора да използват EULIS като база данни за кадастрална информация и за имотни права. Искаме да постигнем пълно покритие в Европа и участие на всички държави от континента. Напредъкът на EULIS ще го превърне във важен елемент на европейско ниво.

 

Работите ли с европейски институции за обща европейска перспектива в кадастъра? С кои професионални организации си партнирате?

 

Работим усилено заедно с различни организации като Европейската асоциация за регистрация на земята (ELRA), Eurogeographics, Постоянния комитет по кадастър към Европейския съюз (PCC).

Професионалните организации, с които имаме общи интереси, са Европейската фондация за ипотеките (EMF), Германската облигационна банка (DVP).

Европейският съюз е наш партньор във връзка с портала e-Justice.

 

Имали ли сте контакти с българските геодезисти?

 

Да, много активни връзки имаме с директора на Агенцията по геодезия, кадастър и картография Александър Лазаров, когото поканихме да се присъедини към проекта BaLCon.

 

Познавате ли работата им?

 

Да, разбира се. Работехме заедно докато бях мениджър на агенцията по кадастър на Холандия.

 

Какво трябва да направят те, за да я има и България във вашата система?

 

Първо би било добре ако кадастърът и имотният регистър заедно станат наши членове. Както знаете, че връзката вече е осъществена във вашия национален портал IKAR. Софтуерно има нужда от някои допълнения, за да се направи връзката с портала EULIS. Освен това би трябвало да се направи специален достъп само за професионалисти. Линкът към поземлената информацията за България може да бъде също поместен в имотния регистър и в кадастъра.

 

Какво представлява проектът BalCon? Защо България не участва в него?

 

Това е регионален проект, който иска да стимулира връзките за информацията за собствеността между Балканските страни, като крайната цел е тези страни да се свържат с EULIS. Водени сме от идеята, че има голяма необходимост от трансгранично сътрудничество и информация в тази част на Европа.

Проектът е спонсориран от Шведският фонд за развитие Sida. В момента не е много сигурно дали ще бъде развит, защото още не е ясно кои държави ще участват.

Трябва да отбележим, че поканихме България да се присъедини към проекта и инж. Лазаров заяви интерес, но среща известни трудности с имотния регистър. От друга страна България като страна от Европейския съюз не може да бъде спонсорирана от Sida. Затова ние предложихме частична подкрепа за България, за да участва.

 

Какви биха били ползите от участие във вашата организация?

 

Членство в организация с добри връзки в Брюксел. Освен това информацията, която предоставяме, е с много добро качество. И разбира се в дългосрочен план ползата е печелене на пари.

 

Кои страни са най-активни днес?

 

Македония е най-активна и вече стана член.

 

Какви са плановете ви за бъдещо развитие на организацията?

 

Да включим максимално много страни, като преодолеем пречките. От друга страна да стимулираме ползването на системата ни, като обучим клиентите да ползват услугите ни.

Нашата цел е да създадем напълно печеливша ситуация – от една страна свързваме отделни държави, от друга – им помагаме да поддържат услугите си, благодарение на нашата платформа.

 

Какво според вас е бъдещето на кадастъра?

 

Ще играе все по-важна роля в обществото, като еволюира от една техническа дисциплина към нещо много повече.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us