Геодезия

Руски продукти за Университета по архитектура строителство и геодезия


Конструкторско бюро „Панорама“ със съдействието на „Геодетект“ ЕООД (партньор на КБ „Панорама“ за България) предостави програмно осигуряване за оборудване на учебни лаборатории Университета по архитектура строителство и геодезия – София. Беше подписано споразумение за провеждане на съвместна научно-изследователска, научно-методическа и научно-педагогическа дейности в областта на използването на геоинформационните технологии. Определени са основните направления, включително анализ на тенденциите за развитие на геоинформационните технологии, отчитайки спецификата в България и Европейския съюз.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us