Геодезия

Събитието на годината

Международната организация на геодезистите FIG проведе работната си седмица през тази година в София, между 16 и 21 май. Близо 30 години по късно след ХVІІ конгрес на организацията през 1983 г. НДК събра около 2000 представители от 76 държави в 15-тата годишна среща на една от най-големите браншови организации в областта на геодезията, строителството, архитектурата. Основни спонсори на конференцията бяха ESRI и Trimble.         По време на техническите сесии на конференцията се изнесоха над 400 доклада в различни области на геодезическата наука. Бяха проведени и няколко технически посещения на Агенцията по геодезия картография и кадастър и на други обекти, представляващи интерес. Събитието беше съпроводено от богата социална програма, насочена към облекчаване на контактите и обмена на информация между участниците.

Организационния комитет получи най-високата възможна оценка от директора по кадастъра и международното сътрудничество на ESRI, който представяше впечатленията на спонсорите по времето на закриването на работната седмица.

str19 1 Custom

str19 2 Custom

Участниците в международния форум изслушаха поздравленията на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и бяха приветствани от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, както и от столичния кмет Йорданка Фандъкова.

str19 3 Custom

str19 4 Custom

Като основна цел министърът определи създаването на мултицелеви кадастър, който да е сигурна база за фискални, екологични, технически и правни нужди, както и на широк спектър от електронни услуги въз основа на пълен обхват на кадастрални и пространствени данни с високо качество.

Министър Павлова направи и кратко припомняне какво е значението на кадастъра.

В изказването си заместник-министър Нанков отбеляза, че работата и професионализмът на геодезистите са гаранция за качественото изпълнение на широкия спектър от проектантски и производствени геодезически дейности и на стоящите пред обществото ни инвестиционни намерения.

Работата на геодезиста стои в началото на инвестиционните проекти, отбеляза в експозето си кметът на София Йорданка Фандъкова. „Вие, геодезистите, сте едни от първите, на които разчитаме, за да оценим различните проекти във всички сфери на градското планиране, транспорта, опазването на околната среда, управлението на отпадъци. Вашата работа е в началото на всеки инфраструктурен и екологичен проект и активно участвате в цялостната реализация“, каза кметицата. Фандъкова показа завидни познания за историята на Международната федерация на геодезистите, като подчерта, че това е една от най-старите неправителствени организации в света, основана в годината на българското освобождение – 1878 г. Любопитна подробност беше, че градоначалничката закъсня за откриването на форума, оправдавайки се със софийските задръствания.

Към колегите си се обърна и настоящият изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Светослав Наков.

За предизвикателствата пред геодезистите говори президентът на Международната федерация Криси Поциу (вж. рубриката Кадастър). Поциу изказа емоционални благодарности към българите, като си припомни как преди години именно в България е започнала нейната геодезическа кариера, присъствайки на ХVІІ конгрес на FIG като току-що завършила геодезистка. Тя специално поздрави българските си колеги и спомена покойния вече инж. Васил Пеевски, както и един от авторите на Геомедия – инж. Иван Кацарски като пример за професионализъм. Българските домакини инж. Ангел Янакиев, председател на Камарата на инженерите по геодезия в България, и конгресният директор инж. Златан Златанов зададоха добрия приятелски тон на цялата седмица със сърдечни обръщения към делегатите.

str19 event Custom

Едно към едно

Лиляна Павлова: Добре функциониращият кадастър е основен компонент на управлението на земята

str20r Custom

Уважаема г-жо Поциу,

Уважаеми дами и господа,

За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с откриването на работната седмица на международната федерация на геодезистите 2015-а, която успя да се наложи като най-авторитетният световен форум по въпросите на геодезията, картографията и кадастъра. Убедена съм, че този форум е отлична възможност за всички, работещи в сектора, да обменят непосредствено идеи, добри практики и решения, свързани с управлението на земите, сфера, която влияе непосредствено върху целия ни живот и изисква все повече внимание.

Основното ни предизвикателство си остава конкуренцията с времето. Бързата урбанизация, индустриализация, глобализация, значителното увеличение на населението и мащабни инженерни проекти повишиха очакванията към многообразието от кадастрални, геодезически и картографски данни като източник за актуална пространствена геоинформация за териториите. Затова държавите имат нужда от нови политики за управление на земите без допускане на компромис за сигурността на собствеността. Добре функциониращият кадастър, като един от основните компоненти на управлението на земята, гарантира собствеността, намалява споровете за земи, подпомага управлението на имотите и териториите, подпомага мониторинга на околната среда и подобрява градоустройството и развитието на инфраструктурата. България има своите традиции в геодезията, картографията и кадастъра, които имат повече от 115-годишна история. За първи път създаването на кадастрални планове на населени места се дефинира със Закона за кадастъра от 1908 г. От тогава до днешни дни правата на собственост, поземлената администрация и кадастърът в частност изминаха път на реформи и промени. Преминавайки през процесите на колективизация на земята, през нейната реституция и връщането на частния собственик до създаването на модерен и акуратен цифров кадастър. Проведени бяха реформи, научени бяха много уроци, създадени бяха много добри практики. Поучени от мъдростта и натрупания опит, времето изисква от нас да бъдем в крак с развитието на модерните новите технологии и все по-високите изисквания на потребителите на услуги, базирани на геопространствени и кадастрални данни.

Основен приоритет в дейността на новото правителство в България е подобряването на жизнената среда и благоустрояването на населените места. Това е пряко свързано с планиране, строителство, изграждане и поддръжка на инфраструктурата. Това е и един от основните приоритети на МРРБ. В обобщение мога да кажа, че целта ни е широк спектър от електронни услуги въз основа на пълен обхват на кадастрални и пространствени данни с високо качество, създаване на мултицелеви кадастър, който да е сигурна база за фискални, екологични, технически и правни нужди. Имаме цели, но имаме и много работа да свършим в кратък период, за да отговорим адекватно на нуждите на обществото. Нека направим кадастъра и геоданните ядро от данни и информация, която да подпомага решенията ни за различни нужди на обществото – за превенция на бедствия , за опазване на околната среда и земните ресурси, за гарантиране на собствеността и правата на собственост, за устройствено планиране, инвестиции и предоставяне на услуги. Като министър на регионалното развитие и благоустройството, мога да заявя, че вашият опит е важен за нас, ето защо вярвам, че тази седмица ще ни предостави не само знания, но и чудесна възможност споделяне на опит. Убедена съм, че ви очакват няколко наистина интересни и полезни дни. В заключение позволете ми да продължа темата на работната седмица From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World с думите: Lets preserve behind and build ahead!

Благодаря за вниманието, пожелавам на всички участници успешна работа и приятен престой в София.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us