Геодезия

Съобщения за създаване на КККР на урбанизираните територии в община Нова Загора, област Сливен

График и съобщения за създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Асеновец, с. Баня, с. Брястово, с. Богданово, с. Бял кладенец и с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us