Геодезия

Сътрудничество с Южна Корея


На 10 май 2012 г. със съдействието на посолството на Република Корея бе подписан Меморандум за сътрудничество между Корейската кадастрална и геодезическа корпорация и Агенция по геодезия, картография и кадастър. Предвидените области на сътрудничество включват кадастър, информационно обслужване, географски информационни системи и др., като формите на сътрудничество включват проучвания и анализи, разработка на съвместни проекти, провеждане на обучения и работни срещи, както и изпълнение на технически и технологични решения.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us