Геодезия

Съветът по геодезия заработи

След няколко години на липса и неглижиране, в крайна сметка бе създаден и заработи Съветът по геодезия към регионалното министерство.

На основание на чл. 25, ал. 4 и чл. 45 от Закона за администрация, и чл. 8 от Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 2006 г.), и във връзка с необходимостта от осигуряване на взаимодействие между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и субектите, извършващи дейности по геодезия, картография и кадастър, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова определи със заповед РД-02-14-484/23.05.2019 г. състава на Съвета по геодезия, картография и кадастър.

Председател на съвета е зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев. Зам.-председател е изпълнителният директор на АГКК инж. Виолета Коритарова. Членове са зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов, зам.-министърът на транспорта Велик Занчев, зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева, началникът на отдела Собственост и стопански дейности в дирекция „Управление на собствеността” в министерството на правосъдието Благовеста Янева, зам.-министърът на финансите Росица Велкова-Желева, зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, главният директор на дирекция „Инфраструктура на отбраната” в министерство на отбраната Татяна Александрова, началникът на Военно-географската служба на Българската армия полк. Иван Инковски, зам.-изпълнителният директор на изпълнителната агенция по горите Росен Попсавов, зам.-председателят на ДАНС Недялко Недялков, инж. Юри Бодуров от Националното сдружение на общините, председателят на Камарата на инженерите по геодезия инж. Златан Златанов. Секретар на съвета е инж. Люба Грозданова, началник отдел „Геодезия и картография” в АГКК.

„Развитието на геодезическата практика, както и приложението й в почти всички сфери на живота налага постоянно да се усъвършенстваме и да следваме най-съвременните тенденции“, каза при откриване на заседанието на Съвета заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев. По думите му въвеждането на единни стандарти и критерии, както и координацията на дейностите и съвместяването на данни изискват общи действия на всички институции в страната.

До момента 81 % или 89 хил. кв. км от територията на страната е покрита с цифрова кадастрална карта и кадастрални регистри, твърдят от МРРБ. Набрана е информация за над 14 млн. недвижими имота, одобрени са кадастралните карти и кадастрални регистри за 915 населени места, включително за областните градове и 127 общински центъра. Трансформирането на картата на възстановената собственост в кадастрална карта е приключило за 3179 землища.

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ В НОВИЯ БРОЙ НА ГЕОМЕДИЯ!

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us