Геодезия

Съвременните карти

Каква е тенденцията в съвременното картографиране? С този въпрос отидохме при г-н Жечев, управител на „ГЕОДИС БЪЛГАРИЯ”ЕООД, член на семейството на чешката ГЕОДИС ГРУП.
Какъв е опитът на ГЕОДИС с картографиране?
ГЕОДИС вече повече от 15 години е сред лидерите на европейския пазар за геопродукти. Днес фирмата разполага с едно от най-доброто оборудване в света – пет собствени самолета, напълно оборудвани за фотограметрични заснемания, включително и широкоформатна дигитална камера, фотограметрични комбайни за проявяване и сканиране на филми, собствен лазарен скенер, множество геодезически инструменти, специализиран софтуер и най-важното – екип от специалисти.
Живеем във време на бурни промени. Засегнаха ли те картите като средство за изобразяване на местността?
Геотехнологиите са едни от най-възползващите се и най-бързо попиващи постиженията на съвременната наука. Класическата карта, позната от векове, е едно огромно постижение на човечеството и голям фактор за неговото развитие. Нуждата от географска информация е била осъзната още от древността. С развитието на човечеството постепенно нарастват изискванията към картите и в един момент се оказа, че класическият й вид в няколко отношения не задоволява съвременните нужди. Ортофото картата е едно ново поколение карта. Тя се появява с развитието на фотограметрията. Днес намира все по-широко приложение поради следните предимства в сравнение с класическата карта:
– по-бърза за изготвяне – това е съществен фактор, като се има предвид, че за една карта най-важната характеристика е нейната актуалност. Днес, когато времето е пари, често едногодишна карта на голям град се оказва безполезна;
– по-лесна за възприемане – ортокартата е много по-близка до естествения начин на възприемане на света от човешкото око и ум. Това я прави по-лесна за разчитане от масовия потребител;
– по-висока автоматизация – технологията на изготвяне на ортокарта позволява висока степен на автоматизация;
– по-ниска цена – всяка автоматизация намалява стойността на процеса.
Забелязал съм, че хората много често се затрудняват от хоризонталите. Има ли някакво решение на проблема с разчитането на релефа на картите?
Да, и то започва да навлиза масово в нашето ежедневие. Това са така наречените 3D модели. Те много наподобяват една компютърна игра, в която героят се разхожда из някаква местност и изпълнява мисията си. Основен популяризатор на тази технология в България е Google Earth, където човек може да прелети над произволна точка в света, като завърти изгледа си по желан от него начин.
Може дори да се озове между две сгради в Ню Йорк например и да се разходи по някоя улица. Всъщност зад един такъв модел стои много информация, съвременни технологии за нейното бързо и коректно изобразяване и много работа на добре обучени специалисти.
В България предлагат ли се такива 3D цифрови модели?
ГЕОДИС предлага такива модели. Създадохме 3D базов модел на цяла България. Върху него в зависимост от нуждите на клиента може да бъде разположена всякаква допълнителна географска информация.
За какво може да бъде използван един такъв 3D цифров модел?
Например, ако вие сте една логистична фирма, може да използвате 3D модел с нанесени пътищата от Републиканската пътна мрежа, за да изберете най-подходящия маршрут за вас не само планово, но и височинно. За държава с релеф като България това може да бъде от съществено значение. Или пък искате да проверите дали има видимост между две населени места. Заставате в едното и ориентирате погледа си в 3D модела към другото.
Такива модели са много атрактивни, много близки до начина, по който ние естествено възприемаме света, и много лесни за разчитане от неспециалисти. Именно тези неща ги правят много подходящи за представяне на големи проекти с национално или местно значение. Например как ще се впишат в местността един мост или магистрала. Удобни са за защитаване на проект както пред населението, така и пред инвеститорите.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us