Геодезия

Съвременните тотални станции

Предлагане на пазара и технически данни

д-р инж. Иван Калчев
ГЕО ПЛЮС ЕООД

     Електронните тахиметри повече от 25 години са съществена част от технологичния парк в практиката на геодезистите в България. В годините на тяхното развитие за тези геодезически инструменти се е наложило наименованието тотални станции, което е проявление на стремежа на производителите на геодезически технологии към все по-голяма степен на интегриране на всички необходими уреди и функции в един единствен инструмент. Като намигване към геодезическата общност ще споменем, че явно нас, геодезистите, ни влече към мащабните технологии – всичко ни е „тотално” (електронните тахиметри), „глобално” (спътниковите навигационни системи), дигитално, интегрирано.

     Настоящата статия има за цел да представи характеристиките и особеностите на някои съвременни модели електронни тахиметри, произвеждани от три компании – GEOMAX AG (Швейцария) част от HEXAGON GROUP (Швеция), PENTAX Surveying (Япония) част от HOYA CORPORATION (Япония) и KOLIDA Instruments Co. (Китай). ГЕО ПЛЮС ЕООД е партньор на тези производители на геодезически технологии за територията на България и това е основанието ни да се ограничим в предложената информация с инструментите предлагани от тях. С представянето на нашите коментари се надяваме да сложим началото на по-широка дискусия за запознаване с технологиите и от други производители.

     Инструментите
     От широката гама електронни тахиметри, предлагани на българската геодезическа общност от ГЕО ПЛЮС ЕООД, ще насочим вниманието към няколко конкретни модела.

Продуктите на компанията GEOMAX бяха представени за първи път пред българските геодезисти в началото на месец октомври по време на ежегодната среща на геодезистите, съпътстваща Пловдивския технически панаир. GEOMAX произвеждат тотални станции от серията ZTS600. В серията са включени три основни модела инструменти, различаващи се по внедрените светлодалекомери:

  1.      ZTS-600 са тотални станции за измерване на дължини с отражателни призми;
  2.      ZTS-600SR са тотални станции за безрефлекторно измерване на дължини до 200м;
  3.      ZTS-600LR са тотални станции за безрефлекторно измерване на дължини до 350м.

В различните серии от посочените модели тотални станции GEOMAX ZTS600 се предлагат инструменти с ъглова точност 2”, 3”, 5” и 7”, за които съответно в последната позиция на името на модела е добавена стойността на ъгловата точност.

PENTAX предлагат няколко класа тотални станции, от които ще посочим две серии – W-800 и V-300. Двете серии инструменти се отличават основно по вградената операционна система, под чието управление работят:

  1.      W-800 са тотални станции от най-ново поколение, работещи под управление на WindowsCE операционна система;
  2.      V-300 са най-новият модел тотални станции от този производител, базиран на изпитаната стандартна операционна система за системния софтуер.

Във всяка от двете серии тотални станции на PENTAX са използвани два типа светлодалекомери, които осигуряват измервания на дължини чрез отражателни призми и безрефлекторно измерване до 270м и 200м. В серията W-800 се предлагат модели с ъглова точност 2”, 3” и 5”, а в серията V-300 са включени модели с ъглова точност 3” и 5”.

KOLIDA предлагат основно две серии тотални станции – KTS-950 и KTS-440, които също основно се отличават по внедрената операцианна система:

  1.      KTS-950 са тотални станции, работещи под управление на WindowsCE операционна система;
  2.      KTS-440 са най-атрактивният и продаван модел тотални станции от този производител, базиран на изпитаната стандартна операционна система за системния софтуер.

В тоталните станции на KOLIDA също са внедрени два типа светлодалекомери, съответно осигуряващи измервания на дължини чрез отражателни призми и безрефлекторно измерване до 200м, като се предлагат модели с ъглова точност съответно 2” и 5”.

     Характерни особености
     Развитието на геодезическото приборостроене е достигнало до такъв етап, че основните технически характеристики на всички инструменти от различните производители са доста сходни. За съвременните тотални станции като стандарт се приемат качества като:
·     ъгломерна система с абсолютно декодиране;
·     30 пъти увеличение на зрителната тръба;
·     двуосен или триосен компенсатор;
·     голям диапазон на работна температура (от -20?С до +50 ?С) и висока степен на водо- и прахо-устойчивост;
·     измерване на дължини с 1 отражателна призма в диапазона от 2’000m до 3’500m и безрефлекторно измерване на дължини поне до 200m;
·     ±(2mm+2ppm) средна квадратна грешка на дължинните измервания до призма;
·     двустранни контролни панели с достатъчно големи графични дисплеи и пълноценни буквено-цифрови клавиатури с функционални бутони за бърза и удобна навигация;
·     захранване на базата на вградени Ni-MH или Ni-ION акумулаторни батерии, осигуряващи непрекъсната работа поне до 5 часа;
·     вградена памет с голям обем – за над 10’000 точки;
·     комуникационен порт за връзка с компютър чрез RS-232 и/или USB кабел;
·     тегло с включена батерия и триножна глава около 5.5-6.5kg.
·     приложен софтуер за всички основни геодезически задачи;

В допълнение на тези стандартни характеристики разгледаните модели тотални станции от съответните производители имат следните отличителни особености:
    

geoplus_Page_03_Image_0001Тоталните станции GEOMAX ZTS-600 притежават много от функциите и качествата на съвременните геодезически инструменти. Вграденият лазерен отвес с възможност за настройване на интензитета на лазерния лъч и електронната либела с интелигентно подсказване за интуитивно хоризонтиране допринасят за удобството и бързината на оператора от самото включване на инструмента. Системният и приложен софтуер е лесен за научаване и интуитивен за използване, като може да се предложи на различни езици, включително на български. Инструментите от серията ZTS-600 притежават мощен и бърз далекомер, който осигурява надеждно, точно и срочно изпълнение на масовите геодезически измервания при тахиметрия и трасиране дори и при трудни условия на работа. Вътрешната памет позволява съхранението на до 10’000 точки в потребителски контролирана структура от проекти. Формата на данните е много популярния GSI8/16, като всеки потребител може да конфигурира по много гъвкав начин собствен формат за изтегляне на данните от измерванията на персонален компютър, включително и да постигне директен изход в родния DPI формат. Не е за подценяване фактът, че GEOMAX осигуряват 2 години гаранция на всичките си геодезически инструменти, предлагани в България. Не е случайно избрано и логото на фирмата – „Работят заедно с Вас!”, подчертаващо надеждността и здравината на инструментите от GEOMAX.

 

 

 

 

 

 

geoplus_Page_03_Image_0002Серията W-800 на PENTAX са тотални станции от най-висок клас по отношение на технологични новости и точност на измерване. Вградените лазерен отвес и електронна либела се допълват с уникалната за този производител система за автоматично фокусиране на образа в зрителната тръба, с което се автоматизира още една рутинна дейност на оператора при всяко едно измерване. В инструментите от тази серия са използвани процесори Intel Xscale с честота 400 MHz и работят под управление на операционна система Microsoft Windows CE.NET. Това осигурява гъвкава платформа за приложния софтуер, чрез който ще се използва инструмента, което дава възможност на геодезиста да избира между няколко предлагани софтуерни пакета за работа с тоталната станция. От PENTAX предлагат тези инструменти със софтуер по избор на потребителя – PowerTOPO CE от SIERRASOFT или SurvCE от CARLSON. Както системният софтуер, така и приложните програми могат да се предложат включително и на български език.
Предимството на операционната система от нов клас осигурява възможност инструмента да бъде обновяван с нови софтуерни решения за различни приложения в близко и по-далечно бъдеще, с което се повишава продуктивността и приложимостта на инструмента в практиката, като същевременно се гарантира неговата устойчивост във времето по отношение на технологичното развитие. Вътрешната памет на тоталната станция от 128MB може да се разширява чрез осигурените слотове за CF (PCMCI) и SD карти с капацитет до 2GB. Цветният графичен 3.7” TFT LCD дисплей с чувствителен на натиск екран предлага много по-лесен и интуитивен интерфейс между използвания приложен софтуер и оператора. Това осигурява следните нови възможности на геодезиста:
–     качествено графично представяне на резултатите от геодезическите измервания;
–     извършване на основни чертожни функции по време на измерванията с цел лесно и бързо „крокиране” на заснеманите детайли от действителността още по време на извършване на тахиметрия;
–     подпомагане на бързия и интуитивен избор на трасировъчни данни от въведени проектни решения чрез осигурена съвместимост с програмни продукти за автоматизирано чертаене, моделиране и проектиране за персонални компютри;
–     възможност за ползване на растерни изображения на сканирани съществуващи картни материали, аеро- или сателитни фотоснимки като основа за извършване на попълвания и обновявания на геодезическата информация.

 

geoplus_Page_04_Image_0001PENTAX V-300 тоталните станции са наследници на популярната серия R-300 на този производител. Целенасочено серията е разработвана за по-масови геодезически дейности, като са спестени някои от екстрите на по-представителните серии на PENTAX като лазерния отвес и автоматичното фокусиране с единствена цел да се постигне по-достъпно ценово предложение. Тези инструменти се отличават с качествена оптика, надежден далекомер с два режима на безрефлекторно мерене, интуитивно меню на системния софтуер и пълен набор приложен софтуер. Инструментите разполагат с вградена памет за съхранение на измервания до 30’000 точки. PENTAX в сътрудничество със софтуерния разработчик SIERRASOFT осигуряват много добър софтуер за вход/изход на измервания и координатни данни от тоталните станции към персонален компютър, който предлага съвременни средства за таблично и графично представяне на резултатите от геодезическите измервания и разнообразни начини за управлението и форматирането й. Резултатите могат да се конвертират лесно в популярни формати като Pythagoras, DXF, JS-Info, TDS, SDR, TAB separated ASCII, DC-1Z и 3 потребителски формата.

 

 

 

 

 

geoplus_Page_04_Image_0002Тоталните станции KOLIDA KTS-950 са технологичния отговор на съвременните тенденции в геодезическото приборостроене от страната с най-бързия икономически растеж през последните няколко години – Китай. С всички характеристики на един съвременен геодезически инструмент тази тотална станция не отстъпва по нищо на конкурентните продукти. Осигурените 32 битов процесор, операционна система Microsoft Windows CE.NET и голям цветен LCD дисплей с активен екран предлагат гъвкавост при управлението на инструмента чрез приложен софтуер по избор на потребителя. Вградената памет осигурява съхранението на до 100’000 точки, а благодарение на наличния стандартен USB порт пренасянето на данни към и от инструмента може да се осъществи дори направо чрез USB флаш памет с произволен капацитет.

 

 

 

 

 

 

 

geoplus_Page_05_Image_0001Най-продаваният модел тотални станции през последните 2 години е KOLIDA KTS-440. Този факт не се дължи само на изключително достъпната цена на тази серия инструменти, а по-скоро на по-достоверната оценка – атрактивното съотношение на качество-функционалност-цена. За разлика от все още предлагани модели от други китайски производители в инструментите на KOLIDA са използвани ъгломерна система с абсолютно декодиране и бърз далекомер. Системният софтуер и начина на управление са лесни за изучаване и използване. Голямата вградена памет позволява съхранението на до 100’000 точки. Формата на данните е добре познатият SDR33, като предлагаме допълнителен софтуер за трансформиране на данните от измерванията в популярния DPI формат. Все по-сигурни в качествата на продуктите си KOLIDA предлагат 2 години гаранция за тоталните си станции. Този факт е още едно доказателство, че отдавна разликата между качествата на китайските геодезически инструменти и на конкурентните продукти не е толкова голяма, колкото е разликата в цените.

 

 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

С цел да се улесни сравнението на представените тотални станции в следващите таблици са представени обобщени данни за техническите им характеристики:

geoplus_tabl1

geoplus_tabl2

geoplus_tabl3

 

Освен техническите характеристики съществен и основателен интерес за всеки геодезист представляват актуалните цени на геодезическите инструменти. Поради това в следната графика представяме порядъците на пазарните цени на тоталните станции, предлагани от ГЕО ПЛЮС ЕООД на българския пазар. Посочените цени са крайни за клиента, с включени всички мита, такси и ДДС.

geoplus_tabl444

Заключение     
В днешни дни работата на всеки геодезист, желаещ да е конкурентноспособен на пазара на професионални геодезически услуги, изисква той да е оборудван със съвременни, качествени и надеждни геодезически инструменти. Електронните тахиметри (тоталните станции) отдавна не са лукс за повечето практикуващи колеги, а една обективна необходимост за реализиране на съвременно геодезическо производство. Нашата мисия като компания е да предложим на българската геодезическа професионална общност достъпни геодезически технологии без компромис с качеството и надеждността.

Редакцията очаква и други фирми вносители да се включат в представянето на геодезически инструменти.

За връзка с редакцията тук: https://www.geomedia.bg/.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us