Геодезия

Създаване на топографски планове и карти по данни от безпилотни летателни апарати


Инж. ЯНА АНГЕЛОВА, ГЕОДЕТЕКТ ЕООД

 

Снимките от безпилотни летателни апарати (БПЛА), показани в тази статия, са предоставени от „Газпром космически системи“ АД, Русия. Дружеството е разработило и сертифицирало технология за създаване на ортофотопланове, топографски планове и карти по данни от БПЛА. Технологията предвижда използване на програмното осигуряване на ГИС „Карта 2011″ и PHOTOMOD.

Програмното осигуряване PHOTOMOD позволява обработката на данни от БПЛА и получаване на изходни продукти с картографско качество. В програмата са предвидени и отчетени проблемите, възникващи при аерозаснимането: ниско качество на изображенията, ниска точност на бордовите данни GPS / IMU, отсъствие на наземни опорни точки, използване на битови некалибрирани фотокамери и грешки, свързани с нестабилността на полета. В системата PHOTOMOD са въведени специални функции не само за обработка на такива данни, но и съществено опростяващи и автоматизиращи получаването на крайната продукция.

Получаваните от БПЛА данни се използват в ГИС „Карта 2011″ за решаване на задачи за топографски и навигационен мониторинг, обновяване на цифрови карти и планове на населени места.

Преимущества при използване на данни от БПЛА:

1.      Рентабилност.

2.       Оперативност при получаването на снимките.

3.       Възможност за заснимане от малки височини и в близост до обектите.

4.       Получаване на снимки с висока разрешаваща способност.

5.       Възможност за използване в зони на извънредни ситуации без риск за живота и здравето на пилотите.

 

32Geodetect_Geomedia_br-6-2012_fig-1.jpg
Фиг. 1 32Geodetect_Geomedia_br-6-2012_fig-2.jpgфиг. 2 32Geodetect_Geomedia_br-6-2012_fig-3.jpg
фиг. 3 32Geodetect_Geomedia_br-6-2012_fig-4.jpgфиг. 4

Преимущества на системата PHOTOMOD

– Две технологии за обработка на данните от БПЛА. Първата предполага строга фотограметрична обработка на изображенията с точности 1-2 GSD в планово положение и 2-4 GSD по височина. Технологията е предназначена за картографиране на местността. Втората технология представлява опростена обработка с абсолютни точности в десетки метри. Предназначена е за извършване на мониторинг на местността;

– Висока производителност. Достига се чрез използване на технологии за разпределена обработка, максимално използващи наличните изчислителни мощности;

– Автоматизация на фотограметричните процеси. Голяма част от фотограметричните процеси са автоматизирани: монтаж, търсене на свързващи точки, построяване и филтриране на ЦМР, построяване на свързващи линии;

– Получаване на всички видове фотограметрични продукти: ЦМР, 3D вектори, ортофотопланове, цифрови 2D и 3D карти;

– Квалифицирана и оперативна техническа поддръжка. Поддържане и съпровождане на потребителите на всички технологични етапи, консултации, обучение, препоръки, изпълняване на тестови проекти и отстраняване на неизправности.

32Geodetect_Geomedia_br-6-2012_fig-5.jpg
Фиг. 5
32Geodetect_Geomedia_br-6-2012_fig-6.jpg
фиг. 6

 

Програмното осигуряване е тествано със снимки от камери Pentax Optio, Canon 1000 D, Canon EOS 5D, Canon Digital IXUS 120IS, Canon Digital IXUS 220HS, Ricoh GR Digital. За аерозаснемане са използвани апаратите Ptero, Zala, CropCam, Gatewing и Swinglet CAM.

 

Създаване на топографски карти и планове в ГИС Панорама

Комплектът за автоматизирано дешифриране и векторизиране на данни от дистанционни изследвания, разработен на базата на ГИС „Карта 2011″, е предназначен за векторизиране на линейни и площни обекти по панхроматични, цветни и мултиспектрални изображения на земната повърхност.

Процесът на автоматичното векторизиране се състои от следните основни етапи:

–        предварителна обработка на растера;

–        класификация;

–        обработка на класифицирания растер;

–        преобразуване на растера във вектор;

–        векторна обработка.

Комплексът е описан в брой 5, 2012 г. на списанието.

Фирма „Геодетект“ ЕООД е усвоила, адаптирала и активно използва в дейността си описаните технологии.

„Геодетект“ ЕООД изработи видеоклип „Бузлуджа 2012 – триизмерен модел“. Видеоклипът е качен на заглавната страница на сайта на фирмата (www. geodetect.bg).

32Geodetect_Geomedia_br-6-2012_fig-7.jpgФиг. 7

Материалите за видеоклипа бяха получени чрез аерозаснемане със собствен безпилотен летателен апарат с последваща фотограметрична обработка на данните и автоматизирана векторизация на линейни и площни обекти на пътната мрежа, хидрографията и почвено-растителната покривка. Създаден е цифров модел на релефа и едромащабна топографска карта в мащаб 1:5000. Разработена е библиотека с тримерни обекти.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us