Геодезия

Седмо издание на конкурса на CLGE за студенти и млади геодезисти

Тази година се провежда седмото издание на конкурса за студенти и млади професионалисти, организиран от Съвета на европейските геодезисти (CLGE) с подкрепата на Европейската ГНСС агенция (GSA).

Темите са разделени в пет категории: геодезия и топография; Galileo, EGNOS, Коперник; ГИС, картография; кадастър; ангажиране на студенти и младежи. Победителите могат да спечелят парична награда от 1000 евро.

Участниците трябва да опишат в доклад с до 4000 думи проекти, изполващи Galileo, EGNOS или Коперник в професионални приемници, мобилни телефони, дронове и други. Текстовете се изпращат до 10 август 2018 г. на електронна поща: contest@clge.eu. Церемонията по на награждаване на победителите ще се състои на 17 октомври във Франкфурт, в рамките на INTERGEO 2018.

Пълно описание на правилата за участие се намират на интернет страницата на CLGE.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us