Геодезия

Селата Деветаки, Дренов и Къкрина в приет кадастър

Селата Деветаки, Дренов и Къкрина в Ловешка община са с приети кадастралната карта и кадастрални регистри. До 16.07.2015 г. заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us